Tantra  Massage coaching
Om Tantra, sex, Sexsibility, närhet
Om Starspray och workshops kurser om Tantra Sexsibility Tantrasex intimitet närhet relationer parkurser


 
  Vad är Sexsibility?
 
 

Sexsibility (Sexsibilitet på svenska) innebär att ha sex med sensibilitet. En sexualitet som handlar om närhet, närvaro, tillit, lyhördhet, kraft och hängivelse. En sexualitet där alla våra delar får vara med - vår djuriska kraft, vår mänskliga sårbarhet och vårt andliga ljus. Sexsibility är bl.a. inspirerat av Tantrisk och Taoistisk sexualitet men är anpassat till dagens modernare samhälle och levnadssätt.

Sexsibility-coachning handlar inte i första hand om att lära sig de ”rätta” samlagsställningarna och sexteknikerna, utan om att få stöd med att kunna släppa på skam, skuld och hämningar som ligger i vägen för att kunna njuta fullt ut. Målet med Sexsibility-coachning är kunna acceptera och omfamna det som ÄR, tillåta sig att känna det man känner, älska sig själv precis som man är, att njuta mer av livet och känna sig mer levande.

Sexsibilitycoaching - närhetsträning
Precis som vi behöver träna oss på många andra saker i livet, behöver vi också träna oss på att vara nära andra. Det kan låta enkelt, men att vara närvarande här och nu, ha kontakt med sig själv och samtidigt vara i djup kontakt med sin partner är en svår konst. Vissa har fått den träningen naturligt genom sin uppväxt, men det är långt ifrån alla som fått det och de kan då behöva träna sig och få stöd för att kunna våga vara nära.

Målet är att naket kunna vara nära (sig själv och andra), utan att förneka, förtränga, förskjuta, förtrycka, förvrida, försköna (sig själv eller andra) eller att ha något behov av att försvara eller förklara sig. Utan att istället kunna acceptera det som ÄR, omfamna det, kunna känna det man känner och älska sig själv precis som man är. Och att man ska kunna njuta mer, våga vara nära och känna sig mer levande.

Att närvarande vara NÄRA och att nära VARA närvarande och kunna uppleva den kärlek som alltid finns inom oss här och nu.

Vad gör man på Sexsibilitycoching?

Man utgår från dina förutsättningar och där du är i din process. Så vad vi gör beror på vad du önskar ha stöd med.

Allt är i första hand upplevelsebaserat och i många övningar använder vi oss av andning, ljud och rörelse för att kunna släppa på hämningar och blockeringar. Vi använder oss av beröring, massage och olika övningar där alla sinnena får vara med. Vi använder ofta övningar inspirerade från Tantrisk och Taoistisk sexualitet. Enkla övningar som steg för steg gör att du får bättre kroppskännedom, hela (läka) din skuld och skam, öka din förmåga att bli mer närvarande, tillåta dig att njuta, öppna ditt hjärta och våga vara nära dig själv och andra.

En del av tiden går också till att samtala och få dela sina upplevelser och det är självklart tystnadsplikt som råder. Det är inte frågan om terapi där man medvetet går tillbaka till traumatiska upplevelser. Men när man stannar upp och är mer i nuet kommer känslor ofta upp, som då accepteras, bejakas, omfamnas och på så sätt helas.

Lär man sig nya sexställningar?
Ja det kanske man lär sig, men man lär sig något som är så mycket bättre. Eftersom för att kunna njuta av sex och närhet har mer att göra med vad som händer i ditt inre, än vad du gör i det yttre. Man blir ju inte automatiskt mer frigjord för att man har mycket sex eller gör något sexuellt utmanande. Det kan kanske verka så utifrån, men man kan ju t.ex. ha ett samlag utan att det känns särskilt frigörande eller upplyftande, utan ibland kan man t.o.m. känna en ensamhet och tomhet efteråt.

Syftet med sessionerna är därför att öka sin närvaro, kroppskännedom och tillit, så att man vågar vara nära och "är där" när väl de underbara sexuella mötena sker (och inte är i tankarna någon annanstans).

Träna, träna och... träna

Genom att medvetet arbeta kring sexualitet och intimitet blir det så tydligt vad det är som hindrar oss från en flödande livsbejakelse, samtidigt som det är fantastiska redskap och medel för att återfå kontakten med detta flöde.

Det finns många olika delar av den träningen,
men här några exempel:
1. träna praktiskt på det vi behöver träna oss på
2. träna på att känna det vi känner
3. träna på att vara närvarande
4. träna på kommunikation
5. träna på vår själsliga kontakt

Ja, det var lite om Sexsibility. Här nedan följer en text som går in lite djupare på dem olka delarna i träningen som nämns ovan.

1. Träna praktiskt på det vi behöver träna oss på

Vi behöver träna oss på att vara nära. En fotbollspelare som har svårt med passningsspelet tränar sig på att passa bättre. Om han har svårt med konditionen tränar han kondition. Inom sex och närhet gör vi många gånger precis tvärtom. Om vi har svårt med ögonkontakt undviker vi ögonkontakt. Har vi svårt med att visa oss nakna undviker vi att visa oss nakna. Fast det är just det vi borde träna på.

Många går runt i livet och är rädda för att komma i kontakt med sin smärta. Genom att skydda, dölja, manipulera, hota, förtränga o.s.v. försöker man undvika att någon råkar aktivera deras smärta. Detta är ett ständigt arbete som tar mycket energi. Vilket gör att det blir mycket svårt att njuta av livet.

Genom andning, ljud, rörelser, beröring, meditationer, övningar m.m. kan vi komma i kontakt med de delar som vi har svårt för och på så sätt träna oss att vara med det. Det är inte frågan om terapi för att medvetet söka upp händelser från det förflutna. Det handlar inte heller om att vara för målinriktad. Utan det handlar om att träna sig på att vara mer närvarande och den öppna frågan är ”Hur kan du och jag tillsammans skapa ett djupare möte här och nu?” och sedan t.ex. med hjälp av en Sexsibilitycoach ta reda på vad man behöver släppa taget om eller träna på för att kunna uppleva ett djupare möte.

2. Träna på att känna det vi känner
När vi tränar oss praktiskt så möter vi ofta känslor, skam, skuld, gränser och mönster. Det ger oss tillfälle att tränar oss på att vara med det som är, utan att döma eller förtränga. Istället för att försöka ”bli av med” känslan så tränar vi oss på att känna det vi känner, möta upp och omfamna. På samma sätt som vi tar upp ett gråtande barn i famnen.

Vi tränar oss på att vara mer här och nu och i detta nu kan känslor, mönster eller rädslor komma upp som är kopplat till det förflutna eller framtiden. Men då ta man det när det kommer. Det finns ingen anledning att söka upp det som begränsar, hämmar eller blockerar oss från att vara i total kärlek. Det kommer att komma upp till ytan och visa sig för oss (var så säker) då det är tid för det. Det som inte behöver komma upp kan vi med gott samvete strunta i. Vi behöver verkligen inte ”arbeta oss igenom” alla våra barndomstrauman för att kunna leva i harmoni, frid, njutning och glädje i våra liv.

Om vi undviker att känna det vi känner kan det vara svårt att uppleva livet fullt ut och leva ett livsbejakande liv. Men många har svårt för att acceptera sina känslor och upplevelser. Man vågar, kan eller vill inte känna det man känner, utan försöker ändra på det yttre för att slippa möta sitt inre. Man skapa olika strategier för att slippa känna och t.ex. kan en kvinna som inte vill känna ”klumpen i magen” som hon känner då hennes liv förändras, välja en man som alltid är vid hennes sida, hon väljer arbete, bostad, kläder, maträtter, vilket land hon bor i o.s.v. och bygger upp ett helt liv baserat på oförmågan att känna… en klump i magen.

Mycket av den smärta vi upplever har alltså att göra med att vi inte kan accepterar det som är och att vi inte klarar av att känna det vi känner. Vi vill vara någon annan (snyggare, rikare, klokare, friskare), uppleva något annat, känna något annat, ha ett annat jobb, vara någon annanstans, vara i en annan relation o.s.v. istället för att omfamna och uppleva det vi har, det vi känner och den vi är just nu. Visst, det är bra att försöka skapa och leva det liv vi vill leva, men ännu viktigare att kunna älska det liv vi faktiskt lever.

Smärtan är med andra ord själva ”glappet” mellan det vi upplever och det vi tror att vi ska uppleva. Vi upplever smärta för att vi inte kan acceptera att det är som det är. Detta betyder för den skull inte att vi alltid ska ha det som vi har det. Om vi kan acceptera det som händer här och nu, har vi tvärtom större möjlighet och ork att göra de förändringar vi vill göra.

3. Träna på att vara närvarande
Vi tränar oss i att våga vara nära, våga möta upp vårt inre, kunna härbärgera mer energi (t.ex. känslor) och tränar oss på att vara här och nu.

Till vår hjälp har vi kroppen, andningen, ljud och rörelse. Dessa existerar bara här och nu och kan vi vara i vår kropp, uppleva andningen som pågår, bli ett med ljudet av en ton eller bli rörelsen i dansen som har vi lättare att vara här och nu.

Många säger att de vill njuta mer och vara mer närvarande, men det är oftast bara en del av sanningen. Den andra delen är att de inte alls vill bli mer närvarande för då kommer de också i kontakt med sin kropp, sina känslor, sin sårbarhet och sin kraft och det skrämmer dem.

De vill uppleva total glädje, men vill inte möta den sorg som kanske också finns där, de vill känna mer närvaro, men vågar inte möta den kraft som de av rädsla hållit tillbaka, de vill ha skönare sex men vill inte känns sin skam, de vill möta sin partner… men inte sig själva.

Det är här som Sexsibilitycoaching kan hjälpa till för att återerövrar sin egen kropp och ”flytta in” i kroppen och inte längre vara rädd för sig själv eller åtminstone känna att det är OK att vara MED sin rädsla.

För när vi har tränat oss på att närvarande möta och känna det vi känner kan vi våga möta andra fullt ut. Då kan jag gå in i ett rum där jag inte vet vad jag har att vänta mig, utan att vara rädd. För jag vet att det värsta som kan hända är att jag ”möter mig själv” och det är ju inte så farligt... det är sann frihet.

4. Träna på kommunikation

De flesta har under sin uppväxt inte blivit tränade på att känna efter vad de vill, behöver eller längtar efter. Många har lärt sig att behaga andra, anpassa sig och trycka ner det man känner. Både sorg, glädje, kåthet, ilska, rädsla och kraft. Tillslut så slutar man att lyssna på sitt inre. Det här ställer självklart till problem i kärlekslivet då andra istället ska försöka att gissa sig till vad vi vill ha och om vi inte själva vet det så är det ett nästintill omöjligt uppdrag.

För att kunna känna efter vad vi känner djup där inne behöver vi kunna stanna upp och vara med oss själva. Om vi undviker att möta oss själva, inte vågar känna det vi känner eller kan vara närvarande så blir det minst sagt lite svårt att kunna känna efter vad som verkligen är vår egen sanning.

Många är så fokuserade på andra människors behov, vad andra tycker och tänker om dem, vad andra människor kan ge dem eller inte ge dem, att de tillslut tappat förmågan att lyssna till sig själva. De lyssnar visserligen efter svar... men i fel kropp.

Många som börjar Sexsibilitycoaching gör det för att få ett bättre sexliv, vilket de också oftast får. Men efter ett tag börjar de även fråga sig själva vad de vill arbeta med, vilka relationer de vill ha, vad de vill äta och hur de vill spendera sin semester o.s.v. Det är bara en naturlig ”bieffekt” av att medvetet arbeta kring sex, närhet och andlighet. Det skapar starka människor som vet vad de vill, kan sätta gränser, är i kontakt med sina behov och kan förverkligar sina drömmar.

Det är också bra att träna oss på att kunna kommunicera våra behov på ett sådant sätt att andra kan förstår vad vi menar (vilket ökar våra chanser att få det vi behöver). Även här kan Sexsibilitycoaching vara till hjälp. För om vi kan säga det vi behöver, utan att vara rädd för att andra ska komma i kontakt med sina känslor, vad de kommer att tycka om oss eller vad vi själva ska komma i kontakt med för känslor så underlättar det vår kommunikation. Då kan vi säga vår sanning och göra det på ett rakt och tydligt sätt utan onödigt inlindande.

5. Träna på vår själsliga kontakt

Vi har alla ett eget ansvar för att odla vår kontakt med vårt inre och på olika sätt påminna oss om den inre kärlekskälla som vi alla har inom oss. Att ha andliga upplevelser är inget annat än att vi för en stund kommer ihåg och upplever vilka vi verkligen är.

Det finns många olika sätt att öppna upp för vårt inre; ta en promenad i skogen, meditera, sjunga, ha en spadag, se på konst, äta choklad, krama sina barn, bada i havet m.m. Det handlar egentligen inte så mycket om vad vi gör, utan mer om hur vi gör det och om vår förmåga att kunna vara totalt i det som är… hur det än är. En tränad person kan hitta sin själsliga kontakt när och varsomhelst. Men på vägen dit kan vi ta hjälp av en Sexsibilitycoach som hjälper oss på traven.

Efter en tids Sexsibilitycoaching upptäcker många att behovet, stressen och kampen för att nå högt uppsatta mål minskar. För ofta är målen skapade från behovet av att undvika nuet (att vi inte står ut) men när nuet blir ett ganska gemytligt ställe att vara på så försvinner behovet av att nå mål som vi haft tidigare. Många mål bygger också på idén om att det ska ge oss något, men om man bryter ner detta ”något” så brukar det i grunden handla om att vi har en längtan efter att känna mer närhet, frid, glädje, kärlek, närvaro, kraft o.s.v. och vi tror att vårt mål vi har ska ge oss det. Men om man redan känner tillfredställelse här och nu så behöver man ju inte ”gå över ån efter vatten”.

Många av våra mänskliga ”problem” bottnar i otillfredsställda människors strävan efter tillfredsställelse. Ett (oftast omedvetet) försök att se till att något eller någon gör så att deras behov eller begär blir mättat. Vilket på en djupare nivå oftast kommer ur längtan efter den kärlek som de är oförmögna att ge till sig själva.

Människor som är i kontakt med sig själva på djupet och inte är beroende av andra kan älska på riktigt. För då älskar man inte för att få något, utan då älskar man för att ge. Inte för att detta givande ska ge något tillbaka utan för att man inte kan låta bli att ge eller snarare sagt sprida den kärlek som man känner. Det är vårat naturliga tillstånd och man ger på samma sätt som man andas… När två människor möts i denna villkorslösa kärlek och ger till varandra och stödjer varandra till att ge ännu mer så uppstår verklig magi.

Vi ska inte någon annanstans än hit där vi redan är och att vi inte ska bli någon annan än mer av den vi innerst inne är. Allt vi behöver göra är att inse att vi redan har allt vi söker och att vi är kärlek… bara kärlek. Det är det som är syftet med Sexsibilitycoaching och genom att träna oss kan vi alla uppleva det.

Sexsibilitycoaching Med hjälp av en Sexsibilitycoach kan du träna dig på att vara nära. En Sexsibilitycoach kan vara ett stöd, en coach, men det är din träning och det är du som gör jobbet.  Med en Sexsibilitycoach kan du få den trygghet du behöver för att kunna möta och hela den otrygghet du känner. Du kan få uppleva att du känner dig så sedd och bekräftad att du kan börja ge den uppskattningen till dig själv. Från en Sexsibilitycoach kan du uppleva en kärleksfull omsorg, men bara för att du på så sätt ska kunna hitta din egen kärlek till dig själv och förstå att den kärlek du söker ”där ute” finns inom dig.

Om ordet Sexsibility
Sexsibility (Sexsibilitet på svenska) är ett nytt ord för många. Många tror att det heter sexibility (sexibility-coach) eller sexability (sexability-coach) och att ordet syftar på engelska ordet; ability (förmåga) d.v.s. att ha en sexuell förmåga. Men Sexsibility är en ordlek mellan dem engelska orden sex och sensibility. Ordet Sexsibility hänsyftar med andra ord till förmågan att ha sex med sensibilitet. En sexualitet som handlar om närhet, närvaro, tillit, lyhördhet, kraft och hängivelse. En sexualitet där alla våra delar får vara med - vår djuriska kraft, vår mänskliga sårbarhet och vårt andliga ljus
Läs mer om Sexsibility och vad en Sexsibilitycoach gör >>

Läs mer om Sexsibilitycoaching och hur du kan boka en session. Få svar på vanliga frågor och läs andras feedback m.m. genom att klicka här.

Välkommen!

Lorenzo Stiernquist  

Sprid ordet
Du får gärna kopiera och sprida texten fritt,
men med följande licensvillkor (Creative Commons)
och att du ange följande källa:
Lorenzo Stiernquist - www.starspray.com

 

 

 

 

 

Adress: Box 49, 114 79 Stockholm   Mobil: +46 722 81 11 78
E-post: info@starspray.com    Hemsida:
www.starspray.com