- Vad är Tantra?
  - Vad gör ni?
  - Frågor & Svar
  - Feedback
  - Kursdatum
 
Tantra  Massage coaching
Om Tantra, sex, Sexsibility, närhet
Om Starspray och workshops kurser om Tantra Sexsibility Tantrasex intimitet närhet relationer parkurser
 
  Frågor och svar kring Tantrakurserna
 
 

Här finns svar:
om nakenhet och "sexuella aktiviteter"
om könsfördelningen på kurserna
om att ha rädslor och hämningar
om att känna obehag inför vissa personer
om att vara oattraherad
om att vara singel och på jakt efter en partner
om det är konfidentiellt
om rädslan för att göra något ”syndigt”
om att vara kristen
om Tantra är en religion
om det bara är för heterosexuella
om HBTQ-personer kan delta
om polyamorösa relationer är välkomna
om droger är tillåtet
om övriga överenskommelser
m.m.
Hör av dig om du har andra frågor.
 

 

Läs gärna även
frågor och svar
kring sessionerna

Är det total nakenhet som gäller under kurserna eller inte alls och vilka typer av "sexuella aktiviteter" förekommer?
 
Sex och nakenheten i sig är för oss inget självändamål. Kommer man till våra kurser för att man vill vara naken eller ha ”sexuella aktiviteter” finns det en risk för att man blir besviken, eftersom vi ibland har väldigt lite av den varan. Då är det bättre att gå en kurs mer inriktad på sex istället för Tantra. Kommer man till våra kurser och tror att det inte kommer att vara naket eller några ”sexuella aktiviteter” finns det också en risk för att man kan bli besviken :-) och då är det bättre att gå en kurs i t.ex. meditation och yoga.

Vi vet nämligen inte på förhand vilka övningar vi kommer att ha och kan därför inte säga hur mycket naket det kommer att bli. Dessutom så föreslår vi alltid olika sätt att göra en övning på, vilket innebär att en övning gör vissa människor fullt påklädda och andra helt nakna. Ingen behöver göra något man inte vill, men det finns också en frihet att utforska nya sidor av sig själv om man är redo för det.

Din fråga är helt klart av betydelse och det är många som frågar samma sak. Men för mig är frågan om man på kurserna är naken eller inte naken, inte så särskilt viktig, för det är inte det som kurserna handlar om. Utan syftet är att bli mer närvarande och vara här och nu. För då kan vi uppleva den sexuella livsbejakande kraften vi alla har naturligt inom oss. Så det viktiga är att medvetandegöra och hela det som ligger i vägen för att vara totalt närvarande i nuet.

Men i den processen kan nakenheten, sex och närhet ha en stor betydelse. För om vi med närvaro och öppenhet möts i intimitetens rum och har ”sexuella aktiviteter” kan vi inte längre gömma oss, utan skam, skuld, smärta och även vår kraft, kåthet och gränslösa livsglädje kommer fram. Det är med andra ord fantastiska redskap för att bli medveten om de blockeringar vi har och öppna upp för vår inre källa av kärlek. Vi använder oss av nakenhet, närhet, beröring m.m. om vi märker att det är läge för det och att det kan föra kursdeltagarna närmare sig själva, varandra och upplevelsen av livet här och nu... om inte så låter vi bli.

Så frågor man istället kan ställa sig är
”Vill jag känna mig mer levande?”
”Är jag beredd att möta upp det som ligger i vägen för att känna mig totalt här och nu, även om det skulle innebära att jag behöver känna min skam och min rädsla när jag visar mig naken?”
”Vill jag bli mer sann och trogen min egen väg, även om det innebär att möta upp känslan av utanförskap och rädsla, när jag väljer att vara fullt påklädd då alla andra är helt nakna?”
”Är jag villig att släppa gamla tankar, oförrätter och mönster och istället uppleva gränslös njutning, intensiv sexuell energi och kärlek bortom tid och rum?”

 


Hur är könsfördelningen? Ser ni alltid till att det blir jämna par (man-kvinna)?

Oftast brukar könsfördelningen vara jämn, men det finns ingen garanti för det. Vi försöker ha jämn könsfördelning och lyckats oftast med det. Men det händer ibland att att någon lämnar återbud i sista stund (t.ex. blir sjuk) och då kan det bli obalans.

Men även om det är lika många män som kvinnor så kan t.ex. två kvinnor välja att göra en övning tillsammans och då blir det ju två män som får göra övningen ihop. Givetvis behöver man inte göra en övning med en person som man inte känner sig trygg med (oberoende av kön). Det har inte tidigare varit något problem med detta, men det är viktigt att du som kommer som singel vet vad som gäller innan du anmäler dig.

Se även längre ner om HBTQ-personer kan delta och om polyamorösa relationer är välkomna.
 
 

     

Jag har en hel del rädslor och hämningar. Jag behöver förändring i mitt kärleksliv, har svårt för förhållanden och att kunna lita på mig själv och öppna mig helt för en partner. Är allt det här ett hinder för att vara med på kursen?

Nej, det är det inte. Vill du arbeta med att våga möta upp dessa rädslor och finna mer frid och kärlek, är kurserna vi har ett bra sätt att göra det på. Att du är medveten om och acceptera vad du behöver arbeta med, är en bra start. Grattis! :-) Det du berättar om låter som ett tema som många av våra kursdeltagare brukar ha en önskan om att få arbetar med.
 
 

     

Tänk om jag i en övning där man är naken, hamnar med någon som jag känner obehag inför. Kan du säga vilka som kommer till kursen eller vilken typ av människor jag kommer att göra övningar med?

Det går inte att i förväg veta vem man kommer att arbetar med i övningarna (om man inte kommer som par), vilka övningar vi gör eller hur mycket naket det är. För oss är det inte så viktigt, utan det som är viktigt är varje persons egna förutsättningar i stunden. Det kan ju förändras från stund till stund. Vilket även gäller för par. Bara för att man har varit gifta i 10 år och sett varandra nakna tusentals gånger, så betyder inte det att man alltid känner sig bekväm med att vara naken inför sin partner. Och ibland kan man (t.ex. i en bastu) känna sig helt naturlig med att vara naken med vem som helst.

Vi arbetar alltid utifrån nuet och det som sker med var och en i gruppen. Det innebär också att ingen kommer att behöva göra en övning eller arbeta med en viss person om man inte vill det.

 

 

 

 

Jag är singel och på jakt efter en partner, men tänk om det bara är personer som jag känner mig oattraherad av på kursen?

Vi har haft flera personer som blivit par genom att de träffats på våra kurser, men det är inte det som är syftet eller något vi medvetet arbetar för. Vårt fokus är främst att stödja människor att fördjupa sin kontakt med sig själva.

Om man känner sig trygg med den man gör en övning med, så kan det t.o.m. vara en fördel att man inte vill bli tillsammans med den personen. För då kan man vara mer fokuserad på själva övningen och inte tänka på hur man ser ut i håret, vad man säger eller vad man skulle kunna göra tillsammans med personen ifråga två veckor framåt i tiden. Om övningens syfte är att uppleva mer av nuet kan alla dessa tankar försvåra det hela. :-)

 

 

 

 

Jag är lite rädd för att det skall vara någon jag känner och som typ skvallrar var jag varit med om för folk jag känner.

Vi kan ju inte garantera att det inte är någon du känner på kursen, men alla får innan kursen startar skriva under en överenskommelse på att man inte kommer tala med andra om vilka som varit med på kursen eller vad andra sagt eller gjort.

 

 

 

 

Att lära mig mer om sexualitet och om Tantra känns inte helt naturligt för mig som kvinna. Speciellt när jag i så fall bara skulle göra det för min egen njutnings skull. Jag känner det som om jag gör något ”syndigt”. Vad ska jag göra?

Du ska komma på en kurs! :-) Det är just sådana tankar och känslor som man kan arbetar med på kurserna. Vi har fått lära oss att sex är bara till för att göra barn och allt annat är syndigt (att njuta är en synd).

Det har gjort att vi känner oss förvirrade, fyllda av skam och skuld. Speciellt när vi känner oss sexuella och upphetsade (vilket vi gör eftersom är en del av vår mänskliga natur).

Kvinnor har varit stora förlorare i detta sätt att se på sexualiteten, eftersom en kvinnlig orgasm inte har någon funktion när det gäller att få barn. Än idag finns det kulturer där man skär bort stora delar av en kvinnas könsorgan eftersom det anses att det inte behövs och ända fram på 1920-talet opererade man i England bort klitoris hos vissa kvinnor för att få dem mindre neurotiska. I vårt moderna samhälle finns det fortfarande mycket begränsande attityder kring kvinnors sexualitet och om kvinnor som tar för sig och njuter av sex. Så kvinnor har mycket att hela och det behövs lite träning för att våga bejaka den sexuella livskraften och kunna njuta fullt ut. Men att gå på en Tantrakurs är en bra start och ett roligt ”träningsläger” att vara på.

 

 

 

 

Jag är kristen och undrar om det kan gå "snett" på något vis gällande andligheten.

Vad som kan vara ett hinder är om du har dömanden av andra personers tro som är annan än din egen. Men för vår del är alla välkomna oberoende av religiös tro eller om man inte tror på något alls.

Se även svaret på nästa fråga.
 
 

 

 

 

Är Tantra en religion?

Nej, Tantra är ingen religion och den andlighet vi står för är en upplevelsebaserad andlighet. När man kan släppa på sin skuld, skam, rädslor, dömanden och kan vara totalt närvarande i nuet, upplever många en känsla av att vara ett med sig själv, med sin partner och med livet. En upplevelse som är bortom tid och rum och som inte heller är knuten till sin personlighet eller sin kropp. Det är en upplevelse av att smälta samman med sin själ och det är det som man kan kallas en andlig upplevelse. Vad man sedan har för teoretiska filosofier kring detta är inte så viktigt. Det viktiga är att man att man kan öppna sitt hjärta och känna kärlek.
 
 

 

 

 

Är kurserna bara för heterosexuella?
Eller kan HBTQ-personer också delta?

(HBTQ=homosexuella, bisexuella, transpersoner, queer)

De flesta som kommer på kurserna brukar vara heterosexuella, men homosexuella (par och singlar) är givetvis välkomna och kan ta till sig alla övningar på minst lika bra sätt. Men här gäller det omvända jämfört med svaret i tidigare frågan och du kanske hamnar i en övning med en person av motsatt kön.
 
 

 

 

 

Kan vi som lever i en polyamorösa relation vara med på kursen? (Vi är två kvinnor och en man.)

Ja, alla olika typer av relationer är välkomna. Ni som lever i polyamorösa relationer är välkomna att göra övningarna tillsammans. Vissa övningar behöver dock anpassas för det är t.ex. svårt att ha ögonkontakt med två stycken samtidigt. Men ni som lever i en polyamorös relation är nog vana att hitta kreativa lösningar som fungerar för alla. Vill ni däremot göra övningar med andra i gruppen bör ni vara medvetna om att vissa vill göra övningar två och två (eller fyra och fyra) och då får ni tre göra övningen ihop. Hör av er om du har frågor kring detta.
 
 

 

 

 

Är det drogfritt på kurserna?

Ja, verkligen! När det gäller att öppna upp för något ska man inte ta något droger som dövar. Om man ska kunna känna in sina egna och andras verkliga behov och gränser behöver man vara nyckter på alla sätt och vis.

Vi vill att du ska komma hit till nuet och inte "flyga iväg" på olika drogtripper, utan uppleva det som verkligen pågår. Sexuell extas är fullt tillräckligt (och utan biverkningar) och kärlekens lycksaliga rus är oöverträffat.
 
 

 

 

 

Är allt på kursen konfidentiellt?
Är det några andra regler gäller på kurserna?


När man anmäler sig får man godkänna några enkla (och ganska självklara) överenskommelser. De kan ungefär se ut så här:

"Jag vet att vi hjälps åt att diska och att vi städar av innan vi lämnar kursgården. Jag förstår att kursen inte kan ersätta terapi och att jag själv är ansvarig för att delta på ett sätt som jag känner att jag klarar av (psykiskt, fysiskt och känslomässigt). Jag är införstådd med att allt som sker på kursen är frivilligt och att jag inte behöver göra något som jag känner obehag inför. Jag tar ansvar för att sätta de gränser jag behöver och säga nej till det jag inte vill. Jag kommer respektera andras gränser och om någon säger nej förstår jag att det betyder Nej. Jag kommer inte bruka våld, varken mot mig själv eller någon annan under kursen.
Jag har förstått att det inte är tillåtet att använda alkohol eller andra droger under kursen.
Jag kommer inte lämna kursen utan att tala om för kursledarna att jag gör det. Jag har förstått att allt som sker på kursen är konfidentiellt. Jag kan berätta om mina egna erfarenheter, men jag kommer inte att prata med utomstående om vilka som varit med på kursen eller vad de sagt och gjort. Jag kommer inte att filma, ta kort eller spela in ljud under kursen utan berördas uttryckliga samtycke. Jag tar ansvar för att tala om ifall jag har några könssjukdomar, andra sjukdomar, allergier, får psykiatrisk vård, har fysiska disfunktioner, är nyopererad, gravid, äter mediciner eller om det är något annat som kursledarna eller kursdeltagarna behöver känna till."
 
 

 

 

 

Sökte egentligen en liknande kurs närmare där jag bor, men fann ingen. Kan du rekommendera någon annan kurs?

Det kan finnas andra kurser närmare dig och om du kollar under Länkar hittar du lärare som har liknande kurser.

Vi är inte intresserade av att få folk till våra kurser till varje pris och rekommenderar gärna andra lärare. Vi vill vara med om att skapa en värld med fler kärleksfulla möten. Våra kurser är bra kurser som många återkommer till flera gånger. Men beroende på var man befinner sig i sin process och sitt liv så kan andra kurser ibland passa bättre.

 

 

 

 
         

 

Läs gärna även frågor och svar kring sessionerna

Läs mer:
  Vad är Tantra?
  Vad gör ni på en Tantrakurs?
  Feedback från kursdeltagare
  Aktuella kursdatum


 

 

 

 

 

E-post: lorenzo@starspray.com •  Hemsida: www.starspray.com
Mobil: +46722811178 • Telegram: t.me/LorenzoStiernquist