Tantra  Massage coaching
Om Tantra, sex, Sexsibility, närhet
Om Starspray och workshops kurser om Tantra Sexsibility Tantrasex intimitet närhet relationer parkurser


 
  Hållbar utveckling och livsstil - inifrån och ut
 
 

På dem kurser, utbildningar och festivaler som Starspray har vill jag och andra lärare att kursdeltagarna ska få en fördjupad upplevelse av livet. Dels när det gäller sina egna inre upplevelser, men också hur man upplever och relaterar till den värld vi lever i. Vi försöker själv att på olika sätt tänka på miljön, värna om djuren och skapa en hållbar livsstil och utveckling. Att vi serverar ekologisk vegetarisk mat är ett exempel på hur vi rent praktiskt vill verka för en bättre miljö och hållbar livsstil. Men vi arbetar också med mer grundläggande orsaker till de miljöproblem vi står inför.

För genom att lära sig att njuta mer, våga vara nära, och känna sig mer levande skapar vi bättre förutsättningar för att kunna leva ett liv som inte bara handlar om att överleva. Där man i desperation försöker få andra att ge oss det vi tror att vi behöver eller är oförmögna att ge till oss själva.

De människor som inte tar hänsyn till miljön eller kommande generationer är oftast otillfredsställda människor som strävar efter sin egen tillfredsställelse. De tror att de kan konsumera sig bort sin djupa otillfredsställelse. Eller tror att bekräftelser kan ersätta kärlek och att ett vackert yttre liv och utseende ska ge dem den bekräftelsen. Grunden för denna livsstil är ofta skapad från behovet av att undvika nuet (att man inte står ut eller klarar av att känna det man känner). Människor som mår dåligt bryr sig inte om miljön, de bryr sig inte om något annat än att slippa känna sin smärta.

Men när man lär sig att vara med det som är och kan uppleva att nuet är ett underbart ställe att vara på, så minskar artificiella behov. För om man redan känner tillfredställelse här och nu, så behöver man ju inte längre jaga lyckan ”där borta” på ett sådant sätt som riskerar kommande generationers överlevnad. Det är inte längre värt det priset.

Genom att vi - mer och mer - hitta vår inre källa av kärlek och livsenergi så börjar (helt naturligt) en inre längtan att växa sig allt starkare. En önskan om att få uttrycka mer kärlek, att börja ge och i praktisk handling kunna bidra till en bättre värld att leva i och se till att vår kära Moder Jord får den omsorg hon så väl behöver. Det är därför jag själv vandrar på denna väg och det är det som ger mig motivation till att inspirera andra.

Att arbeta med sig själv kring sex och närhet är inte bara en väg till kroppslig njutning, känslomässigt helande och själslig befrielse, utan kan även vara ett sätt att arbeta med de grundläggande orsakerna till de miljöproblem vi har. Det kan skapa en inre bas för en hållbar livsstil, där människor motiveras av lust istället för skuld och krav. Där man inte känner att man MÅSTE förändra sitt levnadssätt utan att man VILL förändra det. Där människor njuter och säger JA till livet och vill göra det… ännu mer.

Så låt oss njuta av livet här och nu och låta det njutandet ge oss kraft och inspiration till att skapa ett liv som vi - och kommande generationer - kan njuta ännu mer av.

   Jag vill uppleva inre frid med det jag bär
   och yttre fred med allt som är.
   Jag njuter av livet nu och här,
   men är samtidigt hållbarlivsstilsvisionär.
   För jag vill att även en ofödd jordboresenär
   ska få uppleva denna kärleksatmosfär.

Lorenzo Stiernquist

Sprid ordet
Du får gärna kopiera och sprida texten fritt,
men med följande licensvillkor (Creative Commons)
och att du ange följande källa:
Lorenzo Stiernquist - www.starspray.com

 

 

Havet Hållbar utveckling och livsstil

 

 

 

 

 

 

 

 

E-post: lorenzo@starspray.com •  Hemsida: www.starspray.com
Mobil: +46722811178 • Telegram: t.me/LorenzoStiernquist