Tantra  Massage coaching
Om Tantra, sex, Sexsibility, närhet
Om Starspray och workshops kurser om Tantra Sexsibility Tantrasex intimitet närhet relationer parkurser

Festival

 
  Om konsten att mötas här och nu
 
 

Vi lever i en värld som desperat försöker hitta fram till möten med varandra. Det kan vara mellan länder, mellan två grannar eller mellan två som lever i en relation.
 
Vi har alla haft upplevelser där vi upplevt att det har varit svårt att få till ett möte, men vi har också haft upplevelser då vi haft djupa möten. Många gånger med en person av det motsatta könet, som haft motsatta politiska åsikter, har en annan syn på livet, kommer från en annan kultur eller har en annan religion. Så det är tydligt att vi inte behöver förstå varandra för att mötas. Vi behöver inte ens gilla varandra.
 
Jag hör ofta människor som säger att vi behöver göra si eller så för att vi ska kunna mötas, men det handlar ofta olika strategier för att slippa möta det vi har inom oss. ”Prata på det här sättet så kommer andra att förstå dig”, ”Om du gör så här kommer andra inte att bli arg på dig” o.s.v. Men det handlar ju inte om att vi ska tycka likadant, sluta döma varandra eller ens acceptera varandra. Allt sådant är jättebra och viktigt på lång sikt. Men det finns något som är viktigare och det är att kunna mötas här och nu. Och den stora frågan är hur vi gör det.  
 
Om vi tror att vi först ska hela vår barndom, sluta döma andra, älska oss själv, acceptera andra kulturer, lära oss pedagogiska sätt att tala med varandra och förena det manliga och kvinnliga INNAN vi kan nå ett djupt möte kommer vi behöva ha typ... 5000 år till på oss.
 
Vi behöver hitta mötet FÖST och därifrån växa tillsammans. Och i NUET är det fullt möjligt.
 
Så frågan är "Hur kan du och jag mötas lite djupare här och nu?" Det är den frågan som jag alltid ställer mig när det kommer en klient. Ibland tyst för mig själv och ibland högt. Det är alltid i nuet vi arbetar. Att ställa sig frågan "Vad gör jag nu?" d.v.s. Vad behöver jag göra just nu för att kunna mötas? Behöver jag andas lite djupare? Behöver jag andas fortare? Behöver jag andas otroligt långsamt? Behöver jag ha ögonkontakt? Eller behöver jag blunda en stund först? Är det något jag behöver uttrycka just nu? Behöver jag helhjärtat säga JA till denna stund? Eller behöver jag just nu säga nej för att kunna säga ja till något annat? Behöver jag säga ”Ja, men ta det lite långsammare” för att kunna vara med hela vägen in? Behöver jag släppa på skam eller säga farväl till en attityd för att mötas nu i denna stund? Det finns alltid något som jag kan göra för att kunna ta ett steg närmare mig själv och kunna möta någon annan. Alltid. Utan undantag. I varje stund och i varje möte.
 
Vi klarar självklart inte alltid av att ta dessa steg och det är därför vi tränar oss. Vi tränar oss på att i varje stund kunna fördjupa upplevelsen av livet och låta den skam, skuld, smärta, de hämningar m.m. som ligger i vägen för det blottläggas, mötas, omfamnas och helas. Ingenting behöver forceras fram, ingenting behöver tas bort, förändras eller försvinna. Våra sår, trauman, olikheter, osäkerhet kan som ett barn som är i smärta tas upp i vår gemensamma famn. Vår uppgift är bara att fokusera på att i nuet möta varandra djupare genom att var och en av oss ökar vår förmåga att vara med oss själva och kunna vara med det som livet presenterar för oss i varje stund.
 
Det är det som gör träningen kring sex och närhet så fantastisk. Genom Sexsibility-coaching, Tantra m.m. kan vi möta upp det som vi har så svårt att vara kvar i. När vi kan stå kvar här och nu, i oss själva, med oss själva och utan att fly från oss själva, vår kropp eller våra upplevelser så kan vi även möta andra. Träningen handlar om att kunna möta, vara i och omfamna allt som är jag, så att jag i det kan möta allt som är.
 
Detta betyder inte att jag inte behöver ta tag i saker. Vi har mycket att uträtta för att skapa en rättvis och fredlig värld där vi lever i samklang med vår jord och varandra, men det arbetet kommer då inifrån och ut, inte tvärt om.  Kärlek är målet, men i första hand så är kärleken redskapet för att nå dit. Det är målet, men ännu viktigare… starten.
 
Jag tror att vi alla kan känna igen upplevelsen av att dras till en person för att han eller hon bara är. Utan att ha träffat personen tidigare eller veta vad han eller hon tycker eller tänker så dras vi till dem för att det finns ett uttryck av expansion och ett vilande djup på samma gång. Personen ÄR och det är tillräckligt för att vi ska bli attraherade av dem. Det är sådana människor världen behöver, människor som är ”hemma” i sig själva och jag tror att vi alla har en längtan till detta varande, för det är det som är vår sanna natur.
 
Jag tror att vi djupast inne älskar andra, inte för vad de gör, utan för det som de är och att vi på så sätt också blir påminda om vårt eget varande och inre kärlek.
 
Så låt oss i varje stund och varje möte släppa på skam, skuld och det som ligger i vägen för att med full närvaro kunna njuta tillsammans. Att kunna älskar livet, inte för att vi får massa saker och ting, utan för att vi fått gåvan att kunna uppleva själva livet här och nu… totalt.
 
Lorenzo Stiernquist  

Sprid ordet
Du får gärna kopiera och sprida texten fritt,
men med följande licensvillkor (Creative Commons)
och att du ange följande källa:
Lorenzo Stiernquist - www.starspray.com

 

 

one human race

 

Ljus och kärlek

 

 

E-post: lorenzo@starspray.com •  Hemsida: www.starspray.com
Mobil: +46722811178 • Telegram: t.me/LorenzoStiernquist