Tantra  Massage coaching
Om Tantra, sex, Sexsibility, närhet
Om Starspray och workshops kurser om Tantra Sexsibility Tantrasex intimitet närhet relationer parkurser


 
  Syftet med Sexsibilitycoaching
 
 

Jag tror att de flesta har en längtan efter att få uppleva djup kärlek, njuta, bli berörda, känna oss mer levande och att kunna uppleva och delta i det liv som pågår här och nu. Syftet med Sexsibilitycoaching är att få uppleva mer av detta och även medvetandegöra och lösa upp det som ligger i vägen för dessa upplevelser. Jag tror att sex och närhet är ett av dem mest djupgående och effektivaste sätten att arbeta med sig själv, grupper och klienter. Därför arbetar jag med Sexsibilitycoaching.

Olika Sexsibilitycoacher kan arbeta på lite olika sätt, men här kommer mina tankar om vad det betyder för mig och vad jag tycker är viktigt att lyfta fram.

Vad är Sexsibilitycoaching?

Tillsammans med en Sexsibilitycoach får man möjlighet att rent praktiskt träna sig på närhet.
Att lära sig njuta, sätta gränser, bli mer närvarande, kunna kommunicera bättre, öppna upp för en djupare inre kontakt och ta reda på vad man vill, behöver och verkligen längtar efter. Genom Sexsibilitycoaching får man också möjlighet att släppa på skam, skuld och hämningar som ligger i vägen för att kunna njuta mer av sin kropp, av sex och av livet. Många upplever att de inte bara får ett bättre sexliv, utan att hela deras liv förändras på djupet. Anledningen till det är att vi arbetar med orsakerna till många problem t.ex. att våra grundläggande behov av närhet, trygghet och beröring inte är tillgodosedda.

Hur går Sexsibilitycoaching till?
Vi använder oss av samtal, andning, rörelse, beröring, massage, njutning och den sexuell livsenergin som redskap. Att arbeta med sig själv kring sex och närhet kan upplevs som mycket utmanande, för allt blir så tydligt i den processen. Som till exempel skam över sin kropp, skuldkänslor av att njuta, hämningar, att inte kunna be om det man behöver, oförmågan av att vara närvarande, bristande kommunikation, att inte kunna bli berörd på djupet, att inte ha tillgång till sin urkraft, en kropp som har ”fryst” eller blivit skrämd till att inte låta, speciellt när det gäller ljud av välbehag… ja allt blir så tydligt.
Men Sesxibilitycoaching kan också upplevas som ett mycket behagligt sätt att arbeta med sig själv. För med trygghet, njutning, hängivelse och inkännande beröring kan man uppleva hur blockeringar, smärta och rädslor transformeras som isbitar på varma sommarklippor.

Vad skiljer mellan Sexsibilitycoaching
och annan coaching?

Tillsammans med en Sexsibilitycoach får man möjlighet att rent praktiskt träna på att våga vara nära (både känslomässig och fysisk), vara närvarande och kunna tillåta den sexuella livsenergin få flöda och det är en av dem stora skillnaderna mellan Sexsibilitycoaching och annan coaching. Mötet med en klient är det viktiga och det handlar mer om att VARA än att GÖRA. Istället för att prata mycket om framtida mål, så ligger fokuset på att bli mer närvarande i nuet. Många andra metoder syftar också till att man ska bli mer närvarande, men skillnaden är att man i Sexsibilitycoaching tar hand om det som kommer upp i ljuset av denna närvaro.
För när vi blir mer närvarande så kommer vi också i kontakt med det som vi har inom oss, skam över vår kropp,, skuld, sexuella sår, kåthet, extatiska upplevelser m.m. vilket kan kännas skrämmande speciellt när det handlar om sexualitet. Många blir rädda, stänger av, förtränger sina tankar, känslor och innersta behov och då kan de ju inte vara fullt närvarande längre. Många upplever att det inte ens finns möjlighet att prata med någon om detta.
Men i Sexsibilitycoaching möter man upp allt detta på ett medvetet sätt. Man får möjlighet att utan bli dömd få prata om sina ”förbjudna” tankar, behov och känslor med en Sexsibilitycoach som själv har mött och släppt på sina egna blockeringar och hämningar. Dessutom får man rent praktiskt öva sig på det som man har svårt för att vara med eller ge uttryck för.
Men precis som med annan coaching handlar Sexsibilitycoaching inte om rådgivning eller terapi. Man utgår från klientens förutsättningar och ger stöd för att de ska kunna hitta sina egna svar och sanningar.

Kan det lösa problem?
Jag tror att många problem som människor upplever, handlar på en djupare nivå om att man har tappat kontakten med sina behov, sig själv och sin inre kärna, vilket står i direkt kontakt med livets flöde och man känner sig separerad. Det är lätt att tro att det finns något eller någon utanför sig själv som är orsaken eller lösningen på problemet. För många handlar önskan om att nå ett mål eller att förändra en situation egentligen om att man inte står ut med det som är. Utan man tror att en förändring i det yttre ska förändra sitt mående, ta bort smärtan och att det ska fylla ett ”tomt hål” inom sig. Visst det kan man göra, åtminstone för en stund. Nästa alla människor har olika sätt att hitta lindring för sin smärta. Men jag tror att den smärtan ibland vill säga oss något och då är det viktigt att man inte försöker coacha bort det innan man tagit till sig dess budskap och gåvor. Det handlar inte om att ”lösa problemet” genom olika metoder, sätta upp mål, konfliktlösning, tänka annorlunda, terapi eller tabletter. Utan istället så försöker en Sexsibilitycoach att guida sin klient till att kunna uppleva det liv som verkligen pågår i stunden. Och på ett kärleksfullt sätt ge guida tillbaks till kärlek. Med hjälp av kärlek, når man kärlek.

Det gör att vissa av dem mål som en klient haft blir inaktuella. För om syftet med målet var att komma till rätta med en otillfredsställelse och om man känner tillfredsställelse i nuet behöver man ju inte uppnå dessa mål eller förändra situationen. Om ”problemet” inte längre är ett problem som behöver man ju inte fixa till det. Att coacha klienter kring sex och närhet tror jag är ett av dem bästa sätten för att de ska kunna hitta tillbaka till en djupare kontakt med sig själva. Att nå mål, slippa känna, och lösa ”problem” eller istället möta, känna, acceptera och omfamna sina upplevelser är två helt olika sätt att arbeta med coaching. Det ena sättet är en väg till något där borta, det andra sättet är en väg till upplevelsen av det som är här och nu. Att coacha en klient in till den magi som pågår i nuet istället för att hjälpa en klient till att nå något som hen tror ska ge lycka ”där borta” är två helt olika saker.

Varför ska man vara mer närvarande?
Om man kan vara mer närvarande och flödande i nuet så har man som sagt kommit tillrätta med många av dem problem som en klient innerst inne önskar få hjälp med. Och om det fortfarande är något som man vill förändra, hitta svar på eller mål som man vill uppnå så kan man självklart få stöd med det. Men det kommer då underlättas av att man kan vara mer närvarande i nuet. Dels för att man är så pass medveten och öppen att man kan se alla dem möjligheterna som finns. Och dels för att dem svar som vi söker efter oftast finns inom oss, om vi är tillräckligt närvarande för att kunna höra dem. Ytterligare en anledning är att om man uppnår sitt mål. så kan man lättare njuta av det, eftersom man har tränat sig på att vara närvarande med det som är här och nu, istället för att vara på väg till olika mål ”där borta”.

Och visst är det bra att uppnå olika mål i livet. Men jag tror att det är viktigt att syftet för dessa inte bara handlar om att kompensera känslor av skam, skuld, brist eller otillfredsställelse. Utan att man istället vill man uppnå sina mål för att man tror att det är något som fördjupar, öppnar upp och är ett sätt för att kunna ge av sina gåvor till världen. Något som man tror gynnar helheten, gynnar alla eller helt enkelt för att är något som i hjärtat känns som sant, rätt och riktigt att göra.

När man blir mer närvarande så upplever man det som är här och nu... vilket är kärlek. Och i total närvaro finns även upplevelsen av att vara i livets flöde, att man deltar i det liv som pågår och kan känna sig ett med livet och allt som är. Vilket jag tror är just det som många innerst inne söker och längtar efter.

Lorenzo Stiernquist  

Läs mer om Sexsibilitycoaching
och hur du kan boka en session. Få svar på vanliga frågor och läs andras feedback m.m. genom att klicka här.

Sprid ordet
Du får gärna kopiera och sprida texten fritt,
men med följande licensvillkor (Creative Commons)
och att du ange följande källa:
Lorenzo Stiernquist - www.starspray.com

 

 

Sexsibilitycoaching


”Frihet att känna
vad man känner,
istället för vad
man borde känna.”
Virginia Satir

Om jag vill föra en människa mot ett bestämt mål
måste jag först finna
honom där han är
och börja just där.
Den som inte kan det
lurar sig själv
när hon tror att hon kan
hjälpa andra.”
Sören Kierkegaard

 

 

 

 

 

 

E-post: lorenzo@starspray.com •  Hemsida: www.starspray.com
Mobil: +46722811178 • Telegram: t.me/LorenzoStiernquist