Tantra  Massage coaching
Om Tantra, sex, Sexsibility, närhet
Om Starspray och workshops kurser om Tantra Sexsibility Tantrasex intimitet närhet relationer parkurser


 
  Tantra – Njutning och healing (Pleasure and healing)
 
 

Här kan du läsa om hur jag ser på Tantra och hur det ligger till grund för bland annat workshopen "Tantra - Njutning och healing (Pleasure and healing). Längre ner finner du även länkar till fler intervjuer och föredrag där jag delar med mig mer om min syn på Tantra.

Tantrasex
Inom Tantra ser man sexualiteten som ett fantastisk redskap för att utvecklas och må bra i kropp, själ och hjärta.

Dels för att om det sexuella mötet fungerar bra så kan det vara en härlig kärleksakt som öppnar upp, fördjupar och ger oss skön njutning på alla sätt och vis. Men också för att i våra intima och sexuella möten så blir det tydligt om vi har skam, skuld, hämningar eller blockeringar som ligger i vägen för att vi ska kunna njuta fullt ut. Och det som är så magiska med sexualiteten är att den dessutom kan användas för att hela och transformera dessa hinder.

Så inom Tantra använder man sig av sexualiteten för att njuta. Men även som ett sätt att medvetandegöra, hela och transformera det som hindrar oss från att njuta.

Inte bara sex
Du har kanske hört folk säga ”Tantra handlar inte bara om sex.” och att det är en ”andlig väg”. Men min erfarenhet är att det inte pratas så mycket om ”det där andra” inom Tantra. Så jag ska försöka att kortfattat ge min syn på vad jag anser att Tantra handlar om.

Tantra ett förhållningssätt till livet som handlar om att acceptera (inte döma) och att omfamna och vara med det som är. Att bejaka livet, blir mer närvarande och ”bara vara” i nuet. Att bryta begränsande normer och tabun, gå bortom motsatser och dualitet och istället blir ett med allt.

Detta gäller alla aspekter av livet, och tantrasex är helt enkelt att ha sex med en tantrisk förhållningssätt. Intentionen är att omvandla alla hinder mellan er och "smälta samman" med din partner för att uppleva att ni är ett med allt. Du kan också ha solosex med dig själv och transformera hinder som till exempel dömanden, självkritik och andra saker som kan stå i vägen mellan dig och Livet och istället uppleva kärlek.

Kroppen är ett tempel
Ett av de ”redskap” som man använder sig av inom Tantra är kroppen. För ju mer närvarande vi är i kroppen, ju mer närvarande är vi här och nu, eftersom kroppen är här och nu. Och ju mer vi är här och nu, ju mer upplever vi den kärlek som ständigt finns här och nu.

Kroppen ses därför som ett tempel och en tantriker (en som prakticerar Tantra) ha en djup vördnad för sin egen och andras kroppar. Eftersom den kan ge oss andliga upplevelser av att vi är ett med livet. I många andra traditionen ses kroppen, sex och njutning som något syndigt och oandligt. Men inom Tantra ser man det som vägen till det andliga.

Exempel på andra saker som pågår i nuet är andningen, ljud som vi uttrycker, rörelser i kroppen, sexuella energier, beröring, smak, lukt, känsel, hörsel och synen. Inom Tantra är därför allt detta självklara redskap för att bli mer närvarande, känna sig mer levande och uppleva mer kärlek.

Njutning
Som jag ser det så är njutningen kanske det främsta redskapet inom Tantra. För när vi njuter så öppnar vi upp, släpper taget, säger JA och är närvarande. När vi njuter fullt ut så kommer mycket helt naturligt med på köpet. Vi andas, låter, rör oss, alla sinnena är med och energierna flödar. Och i det tillståndet kan allt få komma upp och finnas. Både kåthet, glädje, sensualitet och kraft. Men också sorg, sårbarhet, skam och skuld, som då kan få möjlighet att omfamnas, helas och transformeras. När vi är i ett tillstånd av njutning har vi dessutom mycket lättare att möta det som är jobbigt och utmanande.

Jag har ännu inte mött någon som uttrycker sitt njutning genom att säga "nej, usch, detta borde vara annorlunda". Tvärtom kan man beskriva njutning som ett tillstånd av acceptans där vi säger JA, bejakar och omfamnar livet som det är. Och det är i detta omfamnande som healingen sker. Det är när vi vågar möta, acceptera och omfamna de delar av oss själva som vi kanske tidigare försökt fly, förtränga eller kontrollera, som transformationen sker. Då kan våra blockeringar smälta bort, så som is som blir till vatten.

Njutning är med andra ord inte bara njutbart utan kan också vara ett fantastiskt sätt att arbeta med healing. Så för mig handlar Tantra väldigt mycket om njutning och healing och därav namnet på min workshop ”Tantra – Njutning och healing”.

Andlighet = Enhet
För mig handlar andlighet om att vara ett med livet, universum, Gud, kärleken eller vad man nu vill kalla det för. Själv så refererar jag oftast till Livet (det som är) och Kärleken (upplevelsen vi får av att vara ett med det som är). Men det är inte så viktigt vad man kallar det för, utan det viktiga är att man känner enhet. Att det inte finns någon separation mellan till exempel oss som individ och Livet. För det är själva separationen, eller snarare att vi TROR att vi är separerade som skapar vår smärta och rädsla. Och det mesta vi gör under vår livstid handlar om att vi antingen försöker undvika att känna den existentiella ångesten av att vi tror att vi är separerade eller så gör vi olika saker som vi tror kommer att få oss att uppleva enhet, det vill säga att vi är ett med livet och kärleken.

Så, smärta handlar inte så mycket om det vi upplever, utan snarare om själva glappet mellan det som verkligen sker i nuet och det som vi tror att vi borde känna eller behöver för att kunna vara lyckliga eller känna kärlek. Till exempel att vi känner sorg, men vi tror att vi borde vara glada. Eller att vi känner oss kåta, men att vi har idéer om att vi inte borde känna så osv. Detta är ett separationstänkande. En separation mellan det som verkligen sker i nuet och våra idéer om vad som borde ske. Fler exempel på separationstänkande är att tro att vi borde vara mer utvecklade än vad vi är, tro att vi är bättre eller sämre än andra människor, rasism, privilegium, makt, hat, avundsjuka, begär, svartsjuka, att vi tror att lyckan finns "där borta" osv. Allt detta bottnar i en upplevelse av separation.

När vi istället kan vara närvarande och samtidigt omfamna det som ÄR här och nu (i det inre och yttre) upplever vi det liv som pågår, istället för att leva i det förflutna eller i framtiden eller att ha idéer om hur livet borde vara. Då deltar vi i livet här och nu och lever livet levande. Vi blir ett med livet och allt som är, vilket ger oss en upplevelse av kärlek och det är det som är syftet med Tantra.

Så, det hela är egentligen mycket enkelt. Vi praktiserar Tantra så att vi blir mer närvarande här och nu, vilket ger oss en upplevelse av kärlek.

Att uppleva mer kärlek
Var och när kan man uppleva kärlek? Jag tror att svaret på den frågan är: här och nu. Kärlek är något som alltid finns närvarande överallt och som bara kan upplevas i nuet. Och det är när vi är tillräckligt närvarande för att kunna uppleva det som pågår i nuet som vi kan uppleva kärleken. Vår förmåga att uppleva kärlek är med andra ord helt beroende av hur mycket vi förmår att vara här och nu.

Tantratempel
Under en workshop eller en session med mig är min intention att du ska kunna känna att du kliver in i ett tryggt rum där du kan få vara den du är och få stöd att bli mer av den du vill vara. Att det är tillåtet för dig att känna det du känner och utforska nya känslor, upplevelser och sidor av dig själv. Att du får möjlighet att öka din självkärlek och kunna acceptera och njuta av att vara den du är - med allt vad det innebär.

Att det är som ett ”Tantratempel” där du kan njuta och fira livet, men också få du stöd med att omfamna och hela det som ligger i vägen för att njuta fullt ut av livet.

En pågående process
Tantra är en väg du vandrar och hela tiden finner nya djup och påminnelser om din inre kärlek. På samma sätt, som du t.ex. gör yoga, så är utövandet av Tantra och förmågan att leva i nuet något som du behöver fortsätta att göra. Du går ju inte på yoga ett par gånger och slutar sedan göra det för att du tror att du är färdig och alldrig mer behöver göra yoga. Och precis som med yoga så handlar inte Tantra om att lära sig nya saker och sedan bocka av det från din lista för att du har "gått kursen". Visst, på en workshop eller en session lär du dig nya saker, men Tantra handlar främst om att prakticera. Och på samma sätt som du inte kommer att få en hälsosam kropp genom att bara köpa ett gymkort eller bläddra i ett hälsomagasin så kommer du förmodligen inte få några extatiska andliga upplevelser eller känna hur du "smälter samman" med din partner om du bara läser om Tantra eller halvhjärtat göra några övningar på en workshop eller två.

Tantra är inte ett mål, det är en väg.

Men en start på den vägen kan vara att komma på en workshop eller en session och upplev njutning och healing. Se mer information nedan.

Hör gärna av dig om du har frågor eller reflektioner kring texten.

Du får gärna kopiera och sprida texten fritt, men med följande licensvillkor (Creative Commons) och att du ange följande källa: Lorenzo Stiernquist - www.starspray.com


Lorenzo Stiernquist
 

 

Tantra Njutning och healing
Njutning är inte bara njutbart utan kan också vara ett fantastiskt redskap för att arbeta med healing.

 

 
Om workshopen

På workshopen som är under fyra dagar (torsdag kväll till söndag lunch) använder vi oss av tantriska verktyg för att antingen njuta i stunden eller för att öka medvetenheten om vad som hindrar oss från att uppleva vårt naturliga tillstånd av kärlek och njutning. Och genom andning, flödet av sexuell energi, att bli hållen, att bli sedd, få inkännande och kärleksfull beröring och massage har vi möjlighet att hela och transformera dessa hinder.

Detta är en workshop för dig som vill:
- känna dig mer levande och närvarande
- kunna njuta mer av sex och intimitet
- lära dig mer om samtycke och gränser
- våga vara nära andra djupare
- hela skam, skuld och sexuella sår
- utforska nya sidor av dig själv
- förena sexualitet och andlighet
- kunna acceptera dig själv
- älska din kropp
- känna mer kärlek till andra människor
- kunna bejaka och njuta mer av livet

Vad vi gör på workshopen
Under workshopen kan du välja att fokusera på vad du behöver öva på sex och intimitet. Allt är frivilligt att vara med på och du får stöd med att hitta fram till vad just du vill, behöver och längtar efter. Vi jobbar med kommunikation, trygghet, gränser och samtycke.

Tantra handlar om att vara med vad som är just nu och därför kommer vi att anpassa innehållet i workshopen till vad som händer i gruppen. Detta innebär att alla workshops är olika.

Här är exempel på vad vi kan göra:
- öva intimitet och vara nära andra
- öva medveten och empatisk beröring
- ge och ta emot massage
- kommunicera vad vi vill och behöver
- uttrycka känslor
- bli bättre på att säga JA och NEJ
- sätta hälsosamma gränser
- samtycke (the Wheel of Consent)
- andningsövningar som ger mer energi, närvaro och   fördjupar våra upplevelser
- övningar som kan öka energiflödet i kroppen och   underlätta extatiska upplevelser och energiorgasmer
- stilla och/eller dynamiska tantriska meditationer
- utforska med våra fem sinnen tillsammans
- öva på att följa våra impulser, våga ta initiativ, leda och   uttrycka vår kraft
- öva på att bli hållen och släppa taget
- dansa för att fira livet, uppleva ett fritt flöde i kroppen   och öka närvaron
- dela med oss av våra inre tankar, känslor och   upplevelser med varandra

Hur vi hanterar situationen med Coronaviruset
Vi kommer att ha workshopen i linje med nuvarande begränsningar. Vi kommer att vara max 30 personer i workshoprummet, tvätta våra händer nogrannt och hålla avstånd under måltiderna. Du behöver ha samtycke till alla dina interaktioner (t.ex. innan du kramar någon).

Vi välkomnar människor som är friska och som inte har några symptom. Om du inte mår bra, förväntar vi oss att du avbokar ditt deltagande före ankomst och om du får symtom när du är på plats behöver du lämna workshopen.

Det säkraste är om du kommer med en en vän/partner (eller flera) och ni kan då göra övningarna tillsamman och hålla avstånd till andra. Men du kan också komma ensam och göra övningarna med någon annan som också vill göra detta. Men det är givetvis inget vi kan tvinga någon att göra.

Så, det kommer att vara personer som är nära varandra på workshopen. Och det kommer att vara intima övningar för de som vill delta i dessa. Sverige har valt ett tillvägagångssätt för Convid-19 där det inte handlar om att se till att ingen kommer att smittas utan istället att ”plana ut kurvan”. Så om du tillhör en riskgrupp eller är i nära kontakt med riskgrupper, bör du överväga ditt beslut att komma till Ängsbacka noga.

Låt oss skicka kärleksfulla tankar till alla som påverkas av koronaviruset och svara på denna utmaning med omsorg, praktisk hjälp, respekt och ännu mer kärlek.
Som du säkert redan vet är kärlek (och oxytocin) mycket bra för immunsystemet.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Läs mer och anmäl dig på Ängsbackas hemsida:
www.angsbacka.com

Välkommen!
 

 

 
Nästa workshop:

Tantra Njutning och Healing Tantrakurs

 
 

 
Mer om Tantra


Intervju om Tantra
Kursgården Ängsbacka där jag har Tantrakurser frågade mig några frågor om Tantra. Så här kan du läsa om hur jag blev intresserad av Tantra och vad det betyder för mig personligen och hur det gynnar mig i mitt dagliga liv. Och också om hur Tantra kan erbjuda dig mer njutning och healing.
Läs mer >>

Podd

Du kan också lyssna på en intervju med mig om Tantra i podcasten TantraLiv.

Lyssna på poddavsnittet på Spotify >>

Föredrag
Tantra Njutning och sexuell healingTantra – Njutning och (sexuell) healing är i första hand en praktisk och upplevelsebaserad workshop.

Men föredraget som jag höll kan vara bra att lyssna till om du vill veta lite mer om tankarna som ligger till grund för detta arbete.


Ett föredrag om Tantra, njutning och healing. Om att hela sin sexualitet, om smärta och motstånd, om flödande närvaro, om att kunna bejaka livet mer och om att prata med sitt kön.

Se föredraget >>

Boka in en session
eller gå en workshop


Läs mer om:
- sessionerna >>
- aktuella kurser >>
 

     

 

 

E-post: lorenzo@starspray.com •  Hemsida: www.starspray.com
Mobil: +46722811178 • Telegram: t.me/LorenzoStiernquist