- Vad är Tantra?
  - Vad gör ni?
  - Frågor & Svar
  - Feedback
  - Kursdatum
 

Böcker, musik, sexleksaker m.m.


 
  Vad gör ni på en Tantrakurs?
 
 

Vi har en grundplan, men eftersom Tantra handlar om att vara med det som är just nu, så följer vi det som sker i gruppen och väljer och skapar övningar i stunden. Varje kurs blir på så sätt unik och många går därför kurserna om och om igen. Det kan också vara bra att inte veta för mycket vad vi har tänkt göra (eller gjort), för att inte ha så mycket förväntningar på hur det ska vara. Här följer ändå en övergripande förklaring till vad vi vill skapa med kurserna.

Vi använder oss av olika Tantraövningar (stillsamma/dynamiska, utmanande/trygga) för att var och en ska få en djupare kontakt med sig själv. Det är en viktig del, för ju mer du kan vara i kontakt med dig själv, ju mer kan du vara i kontakt med din partner. Ju mer du öppnar upp och övar dig på att vara närvarande, ju mer kan du uppleva det som sker mellan er. Vi har med mycket beröring och arbetar med att hitta trygghet, tillit och avslappning med varandra. Vi arbetar också med att komma i kontakt med vår egen kraft (genom dans, dynamiska meditationer, gränssättningsövningar m.m.). På så sätt kan vi hitta våra sanna gränser, vår sanna lust, äkta närvaro och njuta fullt ut.

Vi arbetar med att hitta det sanna mötet. Där du frågar dig själv vad du verkligen vill ha och behöver och inte tar ansvar för den andras känslor och reaktioner. Och att våga vara i ett möte som är tillräckligt intensivt för att du inte ska tänka på annat (för att du är så uttråkad) men inte för utmanande eller mer intensivt än du klarar av, för då kommer dina tankar också vara någon annanstans (denna gång p.g.a. att du upplever det för hotande att vara i nuet).

Vi jobbar mycket med kroppen och med att släppa på skam, skuld och hämningar. För om man är rädd för sin kropp, rädd för att känna sin kropp, rädd för att vara med sin kropp, rädd för att andra ska se ens kropp och rädd för att komma i kontakt med sina känslor och sin sexuella energi (livsenergin), är det klart att man har svårt att våga var närvarande i mötet med sig själv och andra.

Det finns ju många olika sätt att arbeta med dessa teman, men vad man gör inom t.ex. Tantra är att möta upp och omfamna det som är. Den smärta vi har behöver inte alltid försvinna, utan man expanderar sitt medvetande och sin kärlek så att smärtan inte längre betyder så mycket. Utan att förtränga smärtan, förminska den eller ignorera den kan man istället naket och ärligt möta upp den, känna den (inte nödvändigtvis uttrycka den) och med kärlek omfamna den.

Kurserna handlar mycket om träning och vi arbetar med ljud, andning och rörelse. Vi tränar oss i att våga vara nära, våga möta upp vårt inre, kunna härbärgera mer energi (och känslor), tränar oss i att vara här och nu. Och uppleva en närvaro där ingenting spelar någon roll men där varje andetag, varje grässtrå och varje människas längtande ögon samtidigt betyder allt, där vi kan sträva efter att förändra världen, bestiga berg och nå stjärnorna, men där vi samtidigt kan stå och diska eller natta våra barn och känna att det inte finns något annat som ska göras, inget annat som ska uppnås, vi ska ingen annanstans än hit där vi redan är, vi ska inte bli någon annan än den vi redan är, vi behöver bara inse att vi redan har allt vi söker och att vi är kärleken, vår sanna natur, vårt sanna jag.

Välkommen!

Lorenzo Stiernquist

Läs mer:
  Vad är Tantra?
  Frågor & Svar
  Feedback från kursdeltagare
  Aktuella kursdatum


 

 

 

 

E-post: lorenzo@starspray.com •  Hemsida: www.starspray.com
Mobil: +46722811178 • Telegram: t.me/LorenzoStiernquist