Tantra  Massage coaching
Om Tantra, sex, Sexsibility, närhet
Om Starspray och workshops kurser om Tantra Sexsibility Tantrasex intimitet närhet relationer parkurser
 
 

Varför detta tjat om the Wheel of Consent?

 
 

Här kan du bland annat läsa om:
- En karta för relaterande
- Ett nytt språk
- Fyra olika typer av beröring
- Skillnaden på vill och villig
- Att bli medveten
- Samtycke eller skuggsidor
- Att tydliggöra sina mönster
- Frustrationer i relationer
- Konsten att ta för sig... med samtycke
- Att arbeta med klienter
- Djupgående förändringar
- Syftet med Samtyckeshjulet
 
Vad denna text handlar om
The Wheel of Consent eller Samtyckeshjulet som det heter på svenska, är i första hand upplevelsebaserat. Men jag kommer här förklara lite mer vad det är och hur det kan berika ditt liv. Jag har också skrivit en annan text som har mer fokus på de olika delarna och termerna i själva Samtyckeshjulet och hur det är uppbyggt. Men jag tror att det är bra att läsa texten här nedan först.

Men det allra bästa är om du i din kropp har fått uppleva vad det handlar om genom att t.ex. gå på en workshop som jag har eller göra övningarna som Betty Martin (skaparen av Samtyckeshjulet) instruerar via videoklipp på hennes hemsida. Det kostar inget, men är dock på engelska: bettymartin.org

Många av er har nog stött på Samtyckeshjulet och har kanske förstått att det handlar om samtycke och att man kan få och ge beröring och gåvor på olika sätt. ”Men det är väl inte så märkvärdigt, varför tjatar Lorenzo om det?” kanske du tänker. Om du har dessa eller liknande tankar eller om du vill fördjupa dig mer i teorin (på svenska) eller om du bara är nyfiken på vad Samtyckeshjulet egentligen handlar om så läs vidare, för den här texten är skriven till dig.
 

 

Beröring med samtycke


 
 

En karta för relaterande
Samtyckeshjulet medvetandegör olika mönster i relationer och förklarar hur vi kan få dem att fungera bättre. Det är som en karta som kan hjälpa oss att navigera när vi relaterar med människor. Det ger oss praktiska verktyg så att vi lättare kan göra medvetna val, sätta tydliga gränser, bara ger det som vi är villiga att ge, ber om det vi verkligen vill ha och ser till att allt sker med samtycke.

Själva Samtyckeshjulet kan ritas på ett vanligt A4-papper och är på ett sätt väldigt enkelt, men det är samtidigt ett otroligt kraftfullt redskap som kan förändra människors liv på djupet. Det är inte en teknik, utan handlar om att få en djupare förståelse om sig själv och andra genom att göra enkla övningar.

Ett nytt språk
Ibland vill vi inte tänka på vem som gör vad och om vi till exempel kramar någon kan vi ibland känna ett flöde där båda två ger och får samtidigt och allt känns helt underbart. Men i en annan situation, till exempel om någon berör dig, kan du kanske känna obehag och blir osäker på vad som händer och varför. Du kanske undrar om du blir berörd på det sätt som du vill eller om du blir berörd på det sättet som den andre vill. Du kanske också bli osäker på vad du egentligen vill och vad du har sagt ja till. I dessa situationer är Samtyckeshjulet en fantastisk hjälp för att sortera tankar och känslor kring vad du verkligen vill och är villig till. Det kan ge dig ”ett språk”, en konkret hjälp, för att kunna ha en tydlig kommunikation om vad som händer inom dig och mellan er.
 

 

The Wheel of Consent  Betty Martin


  

Fyra olika typer av beröring
När du berör någon, så kan det vara på ett sätt som den andra personen vill bli berörd på eller på ett sätt som du vill beröra på. Samtyckeshjulet belyser skillnaden på dessa olika sätt att beröra på och klargör att båda är betydelsefulla. Det viktiga är att lägga märke till skillnaden och att ha en tydlig kommunikation kring detta. Lika viktigt är det att klargöra när du blir berörd om beröringen är för din eller för den andra personens skull. Dessa fyra sätt att av beröring (med samtycke) och vad de kallas för inom Samtyckeshjulet beskriver jag här:

Serva

När du berör någon annan på det sätt som den personen vill bli berörd på

Ta för sig

När du berör någon annan på det sätt som du vill beröra på.

Tillåta

När någon annan berör dig på det sätt som den andra personen vill beröra på.

Ta emot

När någon annan berör dig på det sätt som du vill bli berörd på.

Alla dessa fyra roller ger otroliga möjligheter till att känna mer njutning, men de har också sina utmaningar och skuggsidor (läs mer om skuggsidor nedan).

Målet är inte att leva ett liv där vi delar in våra relationer och i olika roller. Men när vi utforskar en roll i taget, så kan vi lära oss förstå dem tydligare.

Olika typer av gåvor
När man utforskar dessa fyra olika roller så visar de tydligt att det finns två olika typer av gåvor som du kan få. Dels kan du få en gåva genom att någon annan gör något för dig, till exempel genom att din partner ger dig beröring (t.ex. massage). Men du kan också få en gåva genom att beröra någon annan. Du vill kanske beröra och utforska din partners sensuella hals. Den gåva som du då får är att din partner ger sitt samtycke till att du berör halsen.

På samma sätt kan du ge två olika typer av gåvor. Dels kan du ge en gåva genom att du berör den andra personen, men du kan också ge en gåva genom att tillåta den andra personen att berör dig.

Samtyckeshjulet hjälper oss att klargöra vem som gör och vem det är för. Eller ett annat sätt att uttrycka det på; vem det är som ger en gåva och vem som får en gåva.

I Samtyckeshjulet betyder ”få" att det är för dig och att det är på det sättet som du vill ha det. Och ”ge" betyder att det är för den andra personen och vad den personen vill. Så, i Samtyckeshjulet definierar "få" och "ge" inte vem som gör, utan vem det är för.

Jag vill tydliggöra att Samtyckeshjulet egentligen inte handlar om beröring, utan om att lära sig att göra sanna, medvetna och helhjärtade val. Men eftersom beröring blir så ”fysiskt konkret” och eftersom jag tror att de flesta av er som läser detta är intresserade av beröring av olika slag så skriver jag mest om beröring när jag ger olika exempel på gåvor. Men en gåva kan ju självklart lika väl vara att sjunga en sång eller ge ett bröd som man har bakat. Pröva att byta ut "beröring" mot till exempel "sång" i beskrivningen av de olika rollerna ovan.

Skillnaden på vill och villig
En annan viktig sak som Samtyckeshjulet klargör är att det är en skillnad mellan vad du vill och vad du är villig till. Du kan vara villig att ge något som någon annan vill få som en gåva, till exempel, köra en vän till flygplatsen och du kan vara superglad över att göra det. Men när vi pratar om vad du vill, är det något annat. När du till exempel har födelsedag och önskar dig något i födelsedagspresent så önskar du dig något som du vill få (inte vad du villig till). Det skulle nog vara lite konstigt om du som födelsedagspresent önskade dig att få köra din vän till flygplatsen.:-)
 

 

Vem är det som gör och vem är det för

För vems skull
sker beröringen?

 
 

Prata om vad ni VILL
Ett annat klassiskt exempel är när två personer gör något, till exempel går på en promenad tillsammans, inte för att de vill det, utan för att de tror att det är vad den andre vill. Så båda gör något de är villiga till, men ingen av dem gör vad de verkligen vill. Förmodligen känner ingen av dem sig nöjda, eftersom ingen av dem har fått en gåva.

Och ingen av dem har heller gett en gåva. Eftersom att ge en gåva med samtycke betyder att du ger en gåva som någon vill ha. Så, ingen av dem ger och ingen av dem får. Och så undrar de varför relationen inte fungerar... :-)

Kanske har paret i exemplet ovan inte pratat med varandra om vad de egentligen vill. De kanske inte ens vet vad de vill. Många av oss har under uppväxten aldrig uppmuntrats att ta oss tid att känna in vår egen kropp, känna våra känslor, att "tona in" på vår intuition, utforska och ta reda på vad vi vill och kommunicera det på ett tydligt sätt. Det finns mycket rädsla och osäkerhet när det gäller att uttrycka vad vi vill och inte vill. Särskilt kring intimitet och sexualitet. Då är det lätt hänt att man undviker frågor som till exempel:
Varför gör vi egentligen det här?
För vems skull gör vi det?
Är det här en gåva till mig?
Är det i så fall en gåva som jag verkligen vill ha?
Eller är det en gåva till min partner?
Är det i så fall något som jag är villig att ge?
Hur vet jag skillnaden på vad som är vad?

Att bli medveten
Om någon frågar dig, "Vill du ha en massage?" (ge dig en gåva), men personen menar egentligen "Kan jag få utforska och känna på din kropp?" ( en gåva av dig) då kommer det troligen skapa både missförstånd och besvikelser. Det kanske börja som en "massage", men sedan "glider" över till att istället bli sexuella smekningar. Kanske på kroppsdelar som du inte vill bli berörd på. Det går kanske för fort fram och du (och din kropp) hänger inte riktigt med. Det blir otydligt vem som förväntas styra förloppet och oklart för vems skull beröringen är. Eller så är det kanske väldigt tydligt för vem skull beröringen är, om du har förmågan och modet att verkligen känna efter hur det känns i din kropp.

Detta betyder inte att någon av er har gjort fel eller vill den andre illa. Det behövs bara en bättre tydlighet kring vem det är som får en gåva just nu och vem det är som har ansvaret för att uttrycka hur man vill ha det. Det betyder nödvändigtvis inte heller att du ogillar sexuella smekningar. Utan bara att det behövs mer tydlighet kring hur och när du vill att dessa smekningar ska ske.

Här är ett exempel på hur det kan låta när någon börjar bli mer medveten om dessa processer:
"Vänta! Jag sa JA till att bli masserad, men nu känns det som att du utforskar och smeker min kropp. För vems skull sker beröringen? Vem är det som får en gåva? Min upplevelse just nu, är att du rör mig på det sättet som du vill, utan att kolla med mig om det är så som jag vill bli berörd på. För om det här är för mig, om det är jag som ska få en gåva i form av massage (och det var ju det jag sa ja till), då ska ju beröringen vara på ett sätt som jag vill. Jag vill pausa nu, så att vi kan klargöra vad som händer. För jag vill vara säker på att jag inte omedvetet tillåter något som inte känns bra för mig. Och ta den tid jag behöver för att komma på vad jag verkligen vill."

Ju mer du praktiserar Samtyckeshjulet desto lättare kommer det bli att kommunicera vad som händer inom dig. Tydligare, snabbare och med färre ord.

Samtycke eller skuggsidor

Samtyckeshjulet handlar såklart om samtycke. Vilket betyder att två personer (eller fler) uttryckligen säger JA till vad som sker mellan dem och att man håller sig till det som man har har fått samtycke till.

Samtycke handlar om att man både ser till att den som ger en gåva verkligen är villig att ge det och att den som får en gåva faktiskt får en gåva som de verkligen vill ha.

Om man vill göra något annat så behöver man först se till att man får ett samtycke även till det, innan man går vidare. Det vill säga att "det ena leder till det andra" gäller inte, utan man behöver ha ett samtycke till både det ena OCH det andra.

Om en person till exempel vill smeka någon annans rumpa (Ta för sig) så går det alldeles utmärkt om det finns ett samtycke till det (Tillåta). Om det inte finns ett samtycke till det så är det inte OK och kallas då för sexuellt ofredande. Samma handling, men där det i det ena fallet kan leda till ett vackert möte och i det andra fallet kan leda till böter.

Samtycke är också något annat än ett avtal. Samtycke betyder att man tycker samma (Sammartycker). Att man helhjärtat verkligen vill eller är villig till det som sker. Du kan kanske gå med på ett avtal på grund av att du tror att du inte har något val, att du eller den andre agerar från destruktiva mönster, maktstrukturer eller previligium och så vidare. Men allt ha ett gemensamt samtycke är något annat och det är detta som Samtyckeshjulet kan hjälpa till att skapa.

Om något sker utan samtycke är det utanför Samtyckeshjulet och är då istället i skuggsidan. Exempel på skuggsidor är: martyrskap, offerroll, räddare, förövare, krig, att stjäla, antagande av privilegium m.m. Om vi inte har medvetenheten om dessa skuggsidor (våra egna och andras) så kan det orsaka stort lidande för både oss själva och andra.

Samtyckeshjulet hjälper oss att bli medveten om skuggsidorna, förstå varför vi ibland hamnar där och vad vi kan göra för att komma tillbaka till samtycke. Så att vi istället kan uppleva den magi som uppstår när två människor helhjärtat säger JA till det som sker.

Att tydliggöra sina mönster
Med hjälp av Samtyckeshjulet har man också möjlighet att tydliggöra sina (och andras) olika mönster. I två av rollerna i ger du en gåva (Serva och Tillåta). I två av rollerna får du en gåva (Ta emot och Ta för sig). Två av rollerna består av att du är den som gör (Serva och Ta för sig) och i två av dem är det den andre som gör (Ta emot och Tillåta). Genom att utforska Samtyckeshjulet blir du medveten om hur du fungerar. Kanske du upptäcker att du har lättare för att ge än att få. Eller inser att du tycker att det är svårare att vara den som gör. Kanske du kan se ett mönster av att aldrig be om det du vill ha eller att du inte ens vet vad du vill ha. Att du låter någon ge dig något som du egentligen inte vill få eller att du ger något som du egentligen inte är villig att ge. Genom att bli medveten om dessa mönster kan du (om du vill) börja förändra dem. Du kan kanske hitta nya sätt att vara på som kan berika ditt liv på och fördjupa dina upplevelser.

Tre omvälvande minuter
För att utforska Samtyckeshjulet kan man göra ”3 minuter leken” (3 minute game). Då får man möjlighet att under 3 minuter uppleva en roll i taget. Jag kommer att skriva en annan text som beskriver hur man gör mer ingående. Men jag kan kort säga att vad det handlar om är att man turas om att fråga två olika frågor:
1. En av er frågar ”Hur vill du att jag berör dig i 3 minuter?”. Ni kommer överens om något som fungerar för er båda (samtycke), gör det i 3 minuter och sedan är det den andres tur att ställa samma fråga.
2. Sedan gör ni likadant fast med frågan ”Hur vill du beröra mig i 3 minuter?”.

Med hjälp av denna enkla övning kan ni öva er på att vara tydliga och känna in vad ni vill och vad ni är villiga till.

Frustrationer i relationer
Tydlighet är viktigt, men dessvärre är det många som upplever det motsatta i sina relationer. Att det ibland känns ”smetigt”, att man inte får sina behov tillgodosedda och att sin partner (eller vän) går över gränser som man har satt upp.

Man kanske har förståelse för att det sker helt oavsiktligt och att den andre bara vill väl. Vilket tyvärr kan vara en anledning till att man försöker ”står ut” med det som sker trots att det inte känns bra. Kanske tänker man ”Det är inget fel på min partner. Det är nog mig det är fel på. Jag behöver bara släppa mitt motstånd och lära mig att tycka om det som sker.” och så vidare. Men att ”stå ut” eller pressa sig till något, är ingen bra lösning. Det är verkligen raka motsatsen till vad Samtyckeshjulet har fokus på.

Många som upplever obehag i ett möte, vet tyvärr inte vad de vill ha istället. Ofta så saknas orden för att förklara och de har inte redskapen för att hantera situationen. De vill inte såra den andre, inte vara besvärlig eller den som är ”tråkig”. Det blir en jobbigt situation, de vet inte vad de ska göra eller säga och istället så gör och säger de inget alls. Vilket resulterar till att man glider ifrån varandra och det blir bara en tidsfråga om när relationen tar slut. Men det är här som Samtyckeshjulet kan reda upp i röran och skapa tydlighet. Samtyckeshjulet kan hjälpa oss att klarar ut missförstånd och ger oss ett ”språk” som gör att vi kan sätta ord på våra upplevelser.

Konsten att ta för sig... med samtycke
När vi utforskar en roll i taget kan vi gå djupare in i dessa och få nya insikter. Här är några exempel kring att "Ta för sig". När man lär sig att "Ta för sig" med samtycke (vilket många inte ens vet är ett alternativ), så behöver man inte kamouflera sitt behov av att beröra genom att ”ge massage”, utan kan ärligt be om det man verkligen vill. Som till exempel att smeka och utforska den andres kropp.

Om man får ett samtycke till det, så kan man verkligen ge sig hän åt upplevelsen och kunna släppa alla tankar på om det som sker är OK och om den andre gillar det som händer. Utan istället lita på att den andre kan ta ansvar för sig själv och sina gränser kring vad den är villiga till och inte. Och så länge du håller dig inom det som ni har kommit överens om kan du ”släppa huvudet” och istället njuta fullt ut av det som känns i din kropp. Vilket många upplever som mycket befriande.

Lika befriande kan det vara att låta någon ta för sig, utan att man själv behöver ge tillbaka eller vara på något speciellt sätt. Den som tar för sig är den som gör, medan den som ger gåvan (Tillåta) bara kan slappna av. Utan prestation, förväntningar eller krav. Vilket kan vara minst lika njutbart som att ta för sig.

När man bli bättre på att ta för sig så kan man också bli generösare i sitt servande. Dels för att man förstår att det finns något som heter ”Ta för sig” och att det går att be om det, (och att få det). För då behöver man inte ta för sig när man servar, utan kan serva fullt ut och veta att det finns tid för att ta för sig vid ett annat tillfälle.

Och dels så blir händer som lärt sig att ta för sig, sensitiva händer. Inkännande, avslappnade händer som utan stress eller spänningar kan njuta i full närvaro. Sådana händer är underbara att ha på sin kropp när de servar, till exempel genom att ge massage. Händer som vet skillnaden på att "Ta för sig" och "Serva" och som inte har någon dold agenda. En person som lärt sig att ta för sig kan när det är dags att serva lyhört lyssna in vad du vill få och sedan serva dig helhjärtat och i total närvaro.

Så, när du utvecklar och fördjupar en av rollerna så får du samtidigt större tillgång till de andra rollerna. Insikter från en av dem ger större förståelse kring de andra och de berikar på så sätt varandra.

Att arbeta med klienter
När jag arbetar med Samtyckeshjulet med klienter handlar det mer om coachning än om rådgivning. Istället för att jag ger klienter det som jag tror att de behöver. Så coachar jag dem till att ta reda på vad de själva känner att de behöver, vill och längtar efter.

Att veta – eller rättare sagt gissa – vad en klient behöver och ge det, är visserligen bra, men att en klient själv får möjlighet att ta reda på vad de vill och behöver, kunna be om det och att jag därefter ge det, är mycket bättre.

Att veta – eller rättare sagt gissa – vad en klient behöver göra för förändringar i sitt liv och sedan ge råd kring det är visserligen bra, men att en klient själv kan få komma till insikt om vilka förändringar som behövs och dessutom när och i vilken takt dessa behöver ske, är mycket bättre.

Att fråga en klient som till exempel får massage ”Känns det OK?” och lyssna på deras svar är visserligen bra, men vad man ”är OK med” handlar ju om vad man är VILLIG till. Att istället kunna coacha en klient till att ta reda på vad de verkligen VILL är mycket, mycket bättre.

Djupgående förändringar

På min första kurs med Betty Martin, som är den som har skapat Samtyckeshjulet, så fick jag uppleva hur mina händer plötsligt ”öppnades” och hur jag fick tillgång till en känslighet i mina händer som jag aldrig upplevt tidigare. Jag har också varit med när en man som arbetat med massage under halva sitt liv börja gråta då han verkligen tog in gåvan han fick av att utforska min hand och när han på djupet förstod att beröringen var till för honom.

Jag har även sett många människor som ”tappat andan” då de insett vidden av hur deras egna skuggsidor påverkat andra människor. Och jag har sett människor få tag på sin kraft då de inser att de har tillåtit andra att göra saker med dem, fast de egentligen inte har tyckt om det och nu har fått redskap för att inte låta det ske igen.

Jag har också förundrats över hur både jag själv och andra har upptäckt hur en sådan enkel fråga som ”Är det här för mig eller för dig?” kan vända upp och ner på hela sin värld. Plötsligt börjar man ifrågasätta osunda situationer i sitt liv. På jobbet, på släktträffen, i butiken, på banken, med nära vänner och okände folk på stan. Ja det blir ett helt nytt sätt att se på världen och som genomsyrar allt man gör.

Kanske det som jag oftast varit med när det gäller Samtyckeshjulet är att höra när människor tar en lättnande suck då de ser Samtyckeshjulet och äntligen kan ge uttryck för situationer som de alltid har känt obehag inför, men som de inte riktigt kunna förstå varför eller kunnat sätta ord på.

I början verkar Samtyckeshjulet kanske inte så märkvärdigt. Men det kan förändra människors liv på djupet. För ju mer man praktiserar det, ju mer blir man medveten om mönster, situationer och relationer som inte känns tillfredsställande och kan då göra något åt det. Eftersom Samtyckeshjulet ger oss kraftfulla verktyg för att kunna göra djupgående och bestående förändringar.

Syftet med Samtyckeshjulet
Som jag ser det, är syftet med Samtyckeshjulet att vi ska kunna uppleva mer njutning, leva ett mer tillfredsställande liv och ha fungerande relationer. Inte bara en underbar relation med sin partner, utan också med sina vänner, barn, föräldrar, grannar, tandläkare och med sig själv.

Dessa var bara några exempel på vad samvetshjulet kan bidra med till en värld där människor skriker efter verktyg för att skapa en samexistens baserat på samtycke, respekt och kärlek.

Samtyckeshjulet är på ett sätt mycket enkelt: var sant mot dig själv och alla andra, gör medvetna val, se till att få det som du verkligen vill få, ge bara det som du verkligen är villig att ge, se till att allt sker med samtycke och hoppa över allt annat… Jag menar, hur svårt det kan vara? ;-)

Ett ständigt utforskande
Det är nu fler och fler som får upp ögonen för Samtyckeshjulet och tycker att de har hittat en ”pusselbit” som har fattats när det gäller att relatera till andra människor. För många har det förändrat deras liv och de känner djup tacksamhet för att de har kommit i kontakt med Samtyckeshjulet och det arbete som Betty Martin gör. Jag är en av dem och det är därför som jag tjatar om Samtyckeshjulet och håller workshops, föredrag, har sessioner med klienter kring detta. Dessutom så väver jag in det i alla, event, festivaler och utbildningar som jag håller i.

Utforska mer tillsamans med mig
Vill du själv, med en vän eller med en partner (eller fler) bli coachad och guidad kring Samtyckeshjulet, så är du välkommen att boka in en tid med mig i Stockholm. Kommer du med en partner så guidar och coachar jag er och ni gör övningarna med varandra. Om du kommer själv så guidar och coachar jag dig så att du kan komma underfund med vad du egentligen vill, behöver och längtar efter. Du kan få beröring och massage av mig och upptäcka vilken typ av beröring som passar just dig. Vi kan också göra olika övningar tillsammans, som till exempel ”3 minuter leken”. Läs mer >>

Jag håller också workshops som är baserade på Samtyckeshjulet. Både introduktioner och fördjupningar. Jag har även andra workshops som till exempel "Tantra - Njutning och healing" där vi gör vissa övningar kring Samtyckeshjulet och där dessa principer även är en integrerad och naturlig del under hela kursen. Läs mer >>

Gratis utbildning
Skaparen av Samtyckeshjulet heter som sagt Betty Martin. Hon bor i Seattle, men har tidigare haft flera workshops i Sverige, bland annat på Sexsibilityfestivalen. På Bettys hemsida kan du läsa texter, ladda ner material och se på videoklipp (flera timmar) för att lära dig mer. Allt är dock på engelska. Hon delar helt gratis med sig av sina kunskaper på hemsidan och du kan fritt sprida själva modellen för Samtyckeshjulet. Det är hennes gåva till världen. Jag kan rekommendera att gå en kurs för henne eller köpa hennes bok som nog kommer snart (det är många som väntar otåligt). Läs mer på: bettymartin.org.

Samtyckeshjulet
Jag har också skrivit en annan text som har mer fokus på de olika delarna och termerna i själva Samtyckeshjulet och hur det är uppbyggt och där kan du även se hela Samtyckeshjulet (på svenska), ladda ner det och skriva ut det om du vill.
Läs mer >>

Hör gärna av dig om du har frågor eller synpunkter på texten.

Lorenzo Stiernquist
lorenzo@starspray.com

Upp till toppen av sidan om sex, tantra och sexsibility. Upp
 

 

Tydlig Kommunikation Par

 
     

Mailutskick

 

E-post: lorenzo@starspray.com •  Hemsida: www.starspray.com
Mobil: +46722811178 • Telegram: t.me/LorenzoStiernquist