Tantra  Massage coaching
Om Tantra, sex, Sexsibility, närhet
Om Starspray och workshops kurser om Tantra Sexsibility Tantrasex intimitet närhet relationer parkurser
 
 

Samtyckeshjulet
The Wheel of Consent föklarat på svenska.


 
 

Det är flera som har efterfrågat att få The Wheel of Consent förklart på svenska. Därför kommer jag här att gå igenom de olika delarna och termerna i själva Samtyckeshjulet och hur det är uppbyggt. Jag har också skrivit en annan text där jag skriver mer om syftet, känslomässiga aspekter och hur olika mönster kan medvetandegöras med hjälp av Samtyckeshjulet. Jag tror att det kan vara bra att läsa den texten först. Du kan läsa den här >>

Men det allra bästa är om du i din kropp har fått uppleva vad det handlar om genom att du har gjort några grundläggande övningar. Till exempel genom att känna på föremål, masserat och utforskat någons hand (och vise versa) eller gjort 3 minuter leken. Då kommer de olika delarna nedan lättare att falla på plats. Du kan göra det genom att t.ex. gå på en workshop som jag har eller göra övningarna som Betty Martin (skaparen av Samtyckeshjulet) instruerar via videoklipp på hennes hemsida. Det kostar inget, men är dock på engelska: bettymartin.org

Steg för steg
Längst ner kan du se hela Samtyckeshjulet (på svenska), ladda ner det och skriva ut det om du vill. Men låt oss först ta ett steg i taget så att du lättare kan förstå hur det är uppbyggt och vad det handlar om.

Ett förlegat sätt att se på gåvor
Det vanligaste sättet som folk tänker kring att ge eller få en gåva, är att när du gör något så ger du en gåva och när någon annan gör något så är det du som får en gåva. (se bild 1).

Om att ge och få en gåva

Men i Samtyckeshjulet så bryter vi isär detta och skapar istället två axlar. En axel för att klargöra vem som gör och en axel för att klargöra vem det är för, det vill säga vem som ger och vem som får gåvan. (se bild 2).

Vem som gör och vem det är för-

På så sätt blidas 4 olika kombinationer (4 kvadranter).
1. Du gör + Ge
2. Du gör + Få
3. Den andre gör + Ge
4. Den andre gör + Få

Det här är hela grunden till Samtyckeshjulet Det visar att när du gör så kan det ibland innebära att du ger och ibland innebära att du får. Så, vem det är som ger eller får en gåva definieras inte av vem som gör, utan av vem det är för. Vem det är för (vem som får gåvan) bestäms helt och håller av vilken överenskommelse (samtycke) som ni har mellan er.

Huruvida något är en gåva eller ej avgörs alltså inte heller ifall det känns bra eller inte. Många tror att om det känns bra så är det väl en gåva som man får. Det stämmer inte, för när man praktiserat Samtyckeshjulet inser man mer och mer att det kan kännas bra och otroligt njutbart i alla fyra kvadranterna. För visst kan det kännas underbart att till exempel ge någon massage som en gåva till den andre. Men bara för att det känns underbart att ge så betyder det inte att er överenskommelse ändras. Detta är väldigt viktigt för annars är det lätt att det blir otydligt och att man lättare kan gå över andras gränser.

I bild 3 så har jag i dem olika kvadranterna placerat ut namnen på de fyra olika kombinationerna (rollerna) som finns i Samtyckeshjulet.

The Wheel of Consent Kvadranterna

Serva = Du gör + Ge (ge en gåva)
Du berör den andre på det sätt som den personen vill bli berörd på.
Till exempel att du masserar den andres axlar för dennes skull.
Med andra ord att du är villig att ge den andre en gåva genom att du gör något som den andre vill att du gör (i relation till den andre personen).

Ta för sig = Du gör + Få (få en gåva)
Du berör den andre på det sätt som du vill beröra på.
Till exempel att du smeker den andres axlar för din skull.
Med andra ord att du kan en gåva genom att den andre är villig att tillåta att du gör något som du vill göra (i relation till den andre personen).

Tillåta = Den andre gör + Ge (ge en gåva)
Den andre berör dig på det sätt som den andre vill beröra på.
Till exempel att den andre smeker dina axlar för sin skull.
Med andra ord att du är villig att ge en gåva genom att du tillåter att den andre gör något som den andre vill göra (i relation till dig)

Ta emot = Den andre gör + Få (få en gåva)
Den andre berör dig på det sätt som du vill bli berörd på.
Till exempel att den andre masserar dina axlar för din skull.
Med andra ord att du kan en gåva genom att den andre är villig att göra något som du vill att den andre gör (i relation till dig).

Vill och villig
Lägg märke till hur ordet ”villig” är sammankopplat med ordet ”ge”. Det handlar om att man är villig att ge en gåva. Det kanske inte är det som man helst av allt själv vill, men det känns helt OK att ge det som en gåva till någon annan som vill få det. Ordet ”vill” är sammankopplat med ordet ”få”. Där handlar det om att någon ger en gåva som man vill få.

Läs gärna beskrivningen ovan om de olika rollerna igen och se om du kan koppla samman villig/ge och vill/få. De flesta som är nya inför Samtyckeshjulet behöver repetera detta ett antal gånger innan man får ihop detta.

Samtycke

I bild 4 ovan får du ytterligare en pusselbit i uppbyggandet av Samtyckeshjulet. För eftersom det i varje möte inom Samtyckeshjulet behöver vara en person som gör och en som det är för så blir det bara två par av rollera som kan höra ihop med varandra. Serva och Ta emot hör ihop och kan interagera med varandra. Och Ta för sig och Tillåta hör ihop och kan interagera med varandra. Inga andra kombinationer fungerar att interagera med varandra, eftersom det då skulle innebära att till exempel två personer skulle ger samtidigt eller att att två personer skulle göra samtidigt.

Självklart kan man i andra samanhang i livet till exempel vara två personer som ger till varandra samtidigt, till exempel när man kramas. Men när vi utforskar de olika rollerna i Samtyckeshjulet behöver vi hålla oss till dessa två kombinationer av rollerna, som beskrivs i bild 4.

För om två personer kramas och båda tycker att det känns bra så är det bara att tacka och ta emot. Låt oss inte göra problem av något som inte är ett problem. Men om du tänker efter så har du säker upplevt kramar som inte känts så bra och där det inte har varit tydligt för vems skull kramandet sker. Många har nog som barn fått uppmaningen "Se så, ge faster en kram nu" och gjort det trots att man egentligen inte hade velat göra det. Som barn hade vi kanske inte språket eller förmågan att säga nej och det är kanske först i vuxen ålder som vi börjat att fundera över för vems skull en sådan kram verkligen var.

Pilarna

Pilarna i bild 4 visar också vem som gör (agerar) och vem det är för (vem som får gåvan). När du "Servar" så är det du som gör (grön pil) och gåvan kommer från dig till den andre (röd pil). Med andra ord du gör och samtidigt ger en gåva. När du "Tar för dig" så är det du som gör även denna gång (grön pil) men gåvan kommer från den andre till dig (röd pil). Med andra ord du gör och samtidigt får en gåva.

Hålla isär begreppen

I Samtyckeshjulet betyder ”få" att det är för dig och att det är på det sättet som du vill ha det. Och ”ge" betyder att det är för den andra personen och vad den personen vill. Så i Samtyckeshjulet förklarar orden "få" och "ge" inte vem som gör, utan vem det är för.

Det är viktigt att hålla isär de olika begreppen. Att till exempel inte säga ordet "ge" istället för ordet "Servar", eftersom "ge" även stämmer in på "Tillåta". Så om man då säger "ge" så vet man ju inte vilken av dessa kvadranter (roller) som man pratar om. Det är också viktigt att inte säga ordet "få" istället för "Ta emot" eftersom "få" även stämmer in på "Ta för sig" och kan då skapa missförstånd.

I andra sammanhang så skulle man utan problem kunna använda andra ord, men i Samtyckeshjulet behöver vi hålla isär begreppen så att vi vet vad vi pratar om och på så sätt kan ha ett gemensamt språk.

Samtycke
Allt det som jag skrivit om ovan kan bara fungera om vi lägger till ytterligare en pusselbit genom att ringa in allt med den magiska cirkeln som vi kallar för samtycke (se bild 5). Att du eller den andre gör, att en av er ger och den andre får, en Servar och den andre Tar emot eller att en av er Tar för sig medan den andre Tillåter, ja allt detta kan skapa vackra, underbara, berikande, djupa, njutbara, befriande, extatiska möten... så länge det sker med samtycke.

consent

Skuggsidor
Om det inte finns ett samtycke så är det utanför Samtyckeshjulet och är då istället i det vi kallar för Skuggsidan (mörka markeringarna i bild 6). Varje roll har sin Skuggsida som kan komma till uttryck på många olika sätt.

Skuggsidor

Här nämner jag bara ett exempel per roll/kvadrant på vad det kan innebära att att inte ha samtycke till det som sker.

Serva
(ge) utan samtycke: martyrskap.
Att du inte är villig att göra en viss sak, men du gör det ändå.

Tillåta
(ge) utan samtycke: offer.
Att du inte är villig att låta den andre göra en viss sak, men du tillåter den personen att göra det ändå.

Ta för sig
(få) utan samtycke: övergrepp
Att den andre inte är villig att låta dig göra det du vill göra, men du gör det ändå.

Ta emot
(få) utan samtycke: antagande av privilegium.
Att den andre inte är villig att göra en viss sak för dig, men du ser till att den personen gör det ändå eller bara tar det för givet.

Befinna sig i rätt kvadrant
Ett annat exempel på hur du kan hamna i skuggsidan är om du inte är kvar i den roll/kvadrant som du har fått samtycke till. Om du till exempel har fått ett samtycke till att massera en annan person, d.v.s. du "Servar" och den andre "Tar emot". Men att du efter ett tag börjar "Ta för dig" genom att beröra den andre på ett sätt som du vill utan att du fått ett samtycke till det, så hamnar du i skuggsidan.

Jag kommer att skriva mer om Skuggsidorna i en annan text.

Samtyckeshjulet i sin helhet
Då har jag steg för steg gått igenom de olika delarna och nedan kan du se hela Samtyckeshjulet. Klicka på bilden så öppnas den i ett större format (A4, PDF-dokument) som du kan ladda ner, skriva ut och dela den vidare. Det är en gåva från Betty Martin till dig och alla andra som VILL ha den.

Jag hoppas att du har har fått tillräcklig förståelse för Samtyckeshjulet så att du kan praktisera det. För det är i praktiserandet som det verkligen får sina djupa "rötter" och kan växa sig starkt.

Samtyckeshjulet Samtycke Consent


Utforska mer
Vill du själv, med en vän eller med en partner (eller fler) bli coachad och guidad kring Samtyckeshjulet, så är du välkommen att boka in en tid med mig i Stockholm. Kommer du med en partner så guidar och coachar jag er och ni gör övningarna med varandra. Om du kommer själv så guidar och coachar jag dig så att du kan komma underfund med vad du egentligen vill, behöver och längtar efter. Du kan få beröring och massage av mig och upptäcka vilken typ av beröring som passar just dig. Vi kan också göra olika övningar tillsammans, som till exempel ”3 minuter leken”. Läs mer >>

Jag håller också kurser som är baserade på Samtyckeshjulet. Både introduktioner och fördjupningar. Jag har även andra kurser som till exempel "Tantra - Njutning och healing" där vi gör vissa övningar kring Samtyckeshjulet och där dessa principer även är en integrerad och naturlig del under hela kursen. Läs mer >>

Mer information
Skaparen av Samtyckeshjulet heter som sagt Betty Martin. Hon bor i Seattle, men har tidigare haft flera workshops i Sverige, bland annat på Sexsibilityfestivalen. På Bettys hemsida kan du läsa texter, ladda ner material och se på videoklipp (flera timmar) för att lära dig mer. Allt är dock på engelska. Hon delar helt gratis med sig av sina kunskaper på hemsidan och du kan fritt sprida själva modellen för Samtyckeshjulet. Det är hennes gåva till världen. Jag kan rekommendera att gå en kurs för henne eller köpa hennes bok som nog kommer snart (det är många som väntar otåligt).
Läs mer på: bettymartin.org.

Hör gärna av dig om du har frågor eller synpunkter på texten.

Lorenzo Stiernquist
lorenzo@starspray.com

Upp till toppen av sidan om sex, tantra och sexsibility. Upp

 

 

 

      

Mailutskick

 

E-post: lorenzo@starspray.com •  Hemsida: www.starspray.com
Mobil: +46722811178 • Telegram: t.me/LorenzoStiernquist